Покриват ли се по застраховка Гражданска отговорност вредите нанесени от ремарке?

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите покрива вредите нанесени на трети лица, когато тези вреди са нанесени от ремарке. От значение за това, кой е отговорен за изплащането на обезщетение е дали ремаркето е функционално зависимо от МПС и дали е по време на движение или не.

Когато вредите са са нанесени от ремарке, което е свързано с МПС и е функционално зависимо от МПС по време на движение и/или когато то се е откачило по време на движение, тези вреди се покриват от застрахователя по Гражданска отговорност на автомобилистите, свързана с притежаването и ползването на влекача.

Когато обаче вредите са нанесени от ремарке, което не е свързано с МПС и не е функционално зависимо от МПС, не е било в движение, както и при самозадвижване, то вредите се покриват от застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, свързана с притежаването и ползването на ремаркето.