Проект на нов Кодекс за застраховането

На следния адрес, на страницата на КФН, може да откриете проекта на нов Кодекс за застраховането:

Проект на кодекс

В проектозакона са отразени редица промени на нормативната уредба, уреждаща обществените отношения свързани със застрахователната дейност. Въвеждат се много изисквания за застрахователите, както и за застрахователните посредници, които кореспондират с промените в европейското законодателство. Новият закон ще въведе повече задължения за застрахователите, свързани с предоставянето на информация на потребителите при сключването на застрахователните договори.

В случай, че се нуждаете от експертно мнение по действащия Кодекс за застраховането или проекта за нов Кодекс за застраховането може да се обърнете към нас, чрез формата за безплатна онлайн консултация тук