Щетите по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се завеждат ежедневно, поради многото пътнотранспортни произшествия и липсата на застраховка Каско на повечето МПС-та. Повечето хора обаче нямат специфични познания за това какво покрива задължителната застраховка и как да се ползват с правата си по нея. Ето и пет от най-важните неща, които трябва да запомните във връзка с щетите по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите:

  1. Право на обезщетение има всеки увреден или пострадал, който не е отговорен за настъпване на ПТП-то

За да можете да претендирате обезщетение по застраховката причината за катастрофата не трябва да е Вашето виновно поведение, а това на друг водач. В този случай, щетата следва да бъде изплатена от неговия застраховател по Гражданска отговорност. Ако има физически пострадали хора, те също трябва да бъдат обезщетени от Застрахователя.

  1. При настъпване на ПТП трябва да бъде изготвен протокол

В зависимост от пътнотранспортното произшествие трябва да се изготви двустранен констативен протокол (при ПТП с 2 автомобила, без пострадали и съгласие относно вината) или протокол за ПТП с материални щети (от органите на МВР когато няма пострадали, но не е налице съгласие за вината или участниците в ПТП са повече от 2 автомобила) / констативен протокол за ПТП с пострадали лица (когато има пострадали в инцидента). Дори когато се попълва двустранен констативен протокол следва да регистрирате инцидента на телефон 112.

  1. Ако виновният водач няма валидна застраховка „Гражданска отговорност“ имате право да претендирате обезщетение от Гаранционния фонд

Въпреки задължителния характер на застраховката се случва често даден водач да няма сключена полица. В тези случаи следва да заведете щетата към Гаранционния фонд, който трябва да Ви обезщети в пълен размер, както и да организира изцяло за своя сметка огледа на щетите (когато се касае за материални щети).

  1. По време на огледа на щетите трябва да Ви бъде предоставен опис

При завеждане на претенцията всички щети трябва да бъдат описани внимателно от представител на Застрахователя и в присъствието на собственика на МПС или негов пълномощник. Копие от описа трябва да Ви бъде предоставен. Ако не сте съгласни с всичко написано или считате, че трябва да се добави даден детайл попълнете го в свободен текст като забелжка/коментар според бланката на Застрахователя.

  1. Обезщетението, което трябва да получите следва да покрие всички вреди по МПС-то, а ако имате физически травми се определя по критерия на справедливостта

Често Застрахователите занижават обезщетенията по застраховка „Гражданска отговорност“ за материални щети, а по отношение на физическите травми предлагат обезщетения далеч под съдебната практика. В тези случаи е добре да се свържете с експерт по застрахователно право. Можете да се консултирате с Правна кантора IES безплатно на националните ни телефони или онлайн, независимо от населеното си място.

Свързани статии