Обезщетение при трудова злополука

Пострадалите в трудова злополука имат право на обезщетение от работодателя дори да нямат застраховка. Предпоставка за това е признаването на злополуката като трудова по надлежния ред от НОИ.

Правото на обезщетение е лично и принадлежи на пострадалия ако злополуката е довела до временна неработоспособност (болничен) или трайно намалена работоспособност (инвалидизация) 50 и над 50 на сто. Когато инцидентът е причинил смъртта на работника/служителя право на обезщетение имат близките му.

Отговорността на работодателя е налице, независимо от това дали негов орган или друг негов работник или служител имат вина за настъпването на трудовата злополука.

В случай, че пострадалият е получил плащане по застраховка „Трудова злополука“, обезщетението от работодателя ще бъде намалено със сумата, изплатена по застраховката, ако тя е била за сметка на работодателя.

Работодателят отговаря за претърпените от служителя неимуществени вреди – болките и страданията му, както и имуществените такива – разходи за лечение, лекарства, медицински консумативи, разлика в заплатата и обезщетението от НОИ и др.

На практика, рядко работодателите изплащат обезщетение за трудова злополука по доброволен ред на служителите си. Независимо от това, дори трудовото правоотношение да е прекратено можете да претендирате обезщетението по съдебен ред в рамките на 3 години от датата на злополуката.

Как се определя обезщетението при трудова злополука?

Съгласно чл.52 от ЗЗД:

„Чл. 52. Обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.“
Понятието „справедливост“ що се отнася до човешкия живот и здраве е много субективно. Поради тази причина и обезщетенията, които се изплащат могат значително да се различават, в зависимост от това доколко сте наясно с правата си, с установената съдебна практика за обезщетяване както и с тънкостите, които крие материята –  доказването на събитието и възможната груба небрежност допусната от страна на пострадалия.

За нас от Правна кантора IES

Правна кантора IES

Нашата мисия е да бъдем полезни не само на хората, които решат да станат наши клиенти, но на всички пострадали при трудова злополука. Поради тази причина имате възможност да се консултирате с наш юрист онлайн или по телефон и да получите отговор на всички ваши въпроси относно правата Ви за претендиране на обезщетение от работодателя. Консултациите са напълно безплатни. Задайте своя въпрос онлайн тук или се свържете с нас на националните ни телефони за цялата страна.

Какво споделят клиентите ни
за нашата работа