Когато станете участник в пътнотранспортно произшествие (ПТП), в което са причинени материални или нематериални щети, е важно да знаете какви са Вашите права и задължения. При уреждане на щети по застраховка ‘’Гражданска отговорност на автомобилистите’’ могат да възникнат различни правни въпроси, затова е целесъобразно да се консултирате с адвокат по застрахователно право на относително ранен етап. В настоящата статия ще разгледаме основните стъпки, които трябва да предприемете, както и кога е препоръчително да потърсите правна помощ и съдействие.

Какви са първите действия при ПТП

При настъпване на ПТП е важно да действате адекватно, съобразно ситуацията. Когато са налице единствено материални щети се изготвя двустранен констативен  протокол за ПТП. Това се прави при условие, че и другата страна е съгласна с обстоятелствата около инцидента и разпределението на вината. Уверете се, че при попълването на протокола ясно сте описали механизма на ПТП, начертали сте схема на ситуацията, която не предполага съмнения относно вината.  В случай, че между участниците в произшествието не се постигне споразумение кой е отговорен, следва да се повика Пътна полиция, която да констатира обстоятелствата и да състави протокол за ПТП.

Ако се стигне дотам, изисвайте от Пътна полиция да състави протокол, независимо дали Ви казват да попълните двустранен. Ако вече са извикани на инцидента и другата страна не е признавала вината си първоначално, следва да бъде съставен протокол от полицията, както и акт на виновния. Когато при ПТП-то има пострадали лица, служебно се образува досъдебно производство. В тези ситуации е важно да ангажирате специализиран адвокат при ПТП да Ви съдейства по време на целия процес, както за получаване на максимално обезщетение от застрахователя, така и по време на разследването.

Завеждане на щета пред застрахователя

При материални щети след като е изготвен протокол за ПТП, следва да уведомите застрахователя по ‘’Гражданска отговорност на автомобилистите’’ на виновния водач за възникналата щета. Застрахователят ще извърши оглед на автомобила и ще изготви опис на щетите, който ще Ви бъде предоставен. Този процес е важен за определяне на размера на обезщетението, така че бъдете внимателни дали всички увредени детайли са описани. Когато има щети, които не могат да бъдат констатирани с един оглед, ще се наложи нов такъв, след разглобяване на автомобила в сервиз.

Срокове за произнасяне по щетата

Според Кодекса за застраховането, застрахователят има срок до три месеца от завеждането на претенцията да се произнесе по нея окончателно. В този период могат да бъдат изискани допълнителни документи, като застрахователят има право да поиска такива до 45 дни след подаването на заявлението. Ако е започнато досъдебно производство, решението по щетата ще бъде взето след неговото приключване. В случай че не бъдат изискани допълнителни документи, срокът за произнасяне по претенцията е 15 работни дни от завеждането й/или представянето на последния писмено изискан документ.

Изплащане на обезщетение

Обезщетението, което получавате, трябва да покрива реално причинените щети, така че автомобилът Ви да може да бъде възстановен до състоянието преди произшествието. Важно е да знаете, че ако автомобилът Ви е в гаранция и се обслужва в официален сервиз, застрахователят трябва да покрие разходите за ремонт с оригинални части и по цени на труда в официалния сервиз, независимо дали щетата е заведено по застраховка ’’Гражданска отговорност на автомобилистите’’. Ако автомобилът е извън гаранция обезщетението следва да бъде съобразно средни пазарни цени в обикновен автосервиз.

Консултация с адвокат по застрахователно право

Консултацията с адвокат при ПТП с материални щети е препоръчителна винаги в случай, че Ви възникнат въпроси по процеса за изплащане на обещетение. В случай че застрахователното обезщетение при ПТП е занижено или отказано, адвокатът може да подаде жалба и дори да заведе съдебно дело.

Ако сте пострадали при ПТП с физически травми, упълномощаването на адвокат е задължително, най-вече поради спецификите в определянето на размера на обезщетението, тънкостите свързани с механизма на катастрофата, автотехническата експертиза и т.н Въпреки това, не е нужно да подписвате договор и пълномощно на адвокат в болницата, когато сте в състояние на тежък физически и емоционален стрес. При стабилизиране на състоянието Ви и когато вече имате готовност да отделите време и внимание на избора на адвокат, можете да се свържете с нас за безплатна консултация.