Какво мога да направя, в случай че щетата ми по Гражданска отговорност е отказана или значително занижена?

Отказана или занижена щета по ГО

Често Застрахователните компании занижават значително размера на определените обезщетения по застраховка Гражданска отговорност или напълно отказват да ги изплатят. Редуцираните обезщетения са практика, поради това че Застрахователите се ръководят от методиката за уреждане на претеции за обезщетения на вреди, причинени на моторни превозни средства, която фиксира минималната и долна граница на отговорността им. Повече по тази тема можете да прочетете в нашата статия ,,Не се примирявайте с определеното от Застрахователя обещетение, ако то не е достатъчно за възстановяване на автомобила Ви’’

Какво обаче можете да направите след като сте получили занижено обезщетение, което не е достатъчно за възстановяване на вредите или сте получили отказ?

На първо място имате възможност да обжалвате писмено директно пред Застрахователното Дружество. За целта е добре да опишете аргументирано какви са основанията Ви. В случай, че се затруднявате, можете да се свържете с нас за консултация безплатно. Уверете се, че сте получили входящ номер на жалбата или сте я изпратили с обратна разписка, в която е посочено че документът който сте адресирали е жалба.

Сроковете за отговор по жалбата са различни когато обжалвате занижено обезщетение и когато обжалвате решение за отказ на Застрахователя. Когато жалбата Ви е за редуцирано обезщетение Застрахователното дружество е длъжно в срок от 7 дни писмено да Ви представи правна обосновка на определения размер на обезщетението. Когато се касае за отказ за изплащане на щетата отговор следва да получите в срок до 1 месец от постъпването й.

В случай, че жалбата не бъде уважена Ви остава възможността да претендирате обезщетението по съдебен ред. Следва да имате предвид, че воденето на съдебни дела е продължителен процес поради тромавата съдебна система. Въпреки това, ако сте ощетени, не се примирявайте и помислете за съдебни действия. Повече информация за това какви са спецификите на съдебното производство в делата по Гражданска отговорност, можете да намерите в нашата следваща статия – Какви са спецификите на съдебните дела по Гражданска отговорност.