Кампания за безплатни консултации на пострадали при ПТП

При отказ за изплащане на застрахователно обезщетение

Ако сте получили отказ от застрахователя да изплати застрахователно обезщетение ние ще защитим правата Ви. В случай, че сте получили отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, Вие следва внимателно да се запознаете с мотивите на застрахователя, както и с Общите условия на конкретната застраховка. На първо мяст...

Прочетете още

Задължителна застраховка „Трудова злополука”

Тази застраховка, като самостоятелен продукт, най-често се предлага на работодатели, за които е задължително да застраховат работниците и служителите си за риска трудова злополука, тъй като извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Тя е уредена в Наредбата за задължително застраховане на ...

Прочетете още

Промени в Закона за защита на потребителите

Важни промени бяха приети в Закона за защита на потребителите, касаещи застрахователните договори, сключени при общи условия. Промените влязоха в сила на 25.07.2014г. и защитават потребителите, включително потребителите на застрахователни услуги. Няколко са важните моменти в установените промени в закона: На първо мя...

Прочетете още