С какви документи се удостоверява настъпило ПТП и какви са Вашите права ако нямате Констативен протокол за ПТП с пострадали лица, но въпреки това искате да предявите претенция за неимуществени вреди?

Настъпването на ПТП се удостоверява със съставянето на един от следните три документа: 1) Двустранен протокол за ПТП - съставя се от участниците в ПТП, когато няма спор относно вината за ПТП, няма пострадали хора, материалните щети са леки и позволяват МПС да се придвижват на собствен ход; 2) Протокол за ПТП - съ...

Прочетете още