Застраховка „Каско“ – полезна информация

В кои случаи се изплаща застрахователно обезщетение по застраховка „Каско”? Вреди върху застрахованото МПС (автомобил, камион, автобус, мотоциклет и др.), причинени от настъпило ПТП (катастрофа), кражба, пожар, злоумишлени действия на трети лица, повреда или друго събитие, уговорено в застрахователния договор. Възможн...

Прочетете още