При пътувания в чужбина с автомобил доста често се случват пътни инциденти, в които пострадалите лица не знаят какви права имат и как да ги упражнят. На практика възможността за претендиране на обезщетение зависи от няколко неща:;

  1. Кой е отговорен за ПТП-то в чужбина;
  2. Какъв документ е изготвен за ПТП-то;
  3. В коя държава е настъпил инцидента;
  4. Има ли заведено досъдебно производство във връзка със случая;
  5. Имате ли сключена доброволна застраховка ,,Каско’’ на МПС с покритие за чужбина, при материални щети

В случай, че има пострадали лица, те имат право на обезщетение за неимуществени вреди при ПТП

Когато има пострадали лица, те имат право на обезщетение при ПТП в чужбина. Самото обезщетение може да се претендира както на територията на държавата, където е настъпило произшествието, така и в държавата на постоянно местопребиваване на пострадалия. Тоест, ако Вие имате адрес в България и сте пострадал при ПТП в чужбина, можете да претендирате обезщетение като ангажирате адвокат в България. Процедурата за претендирането на тези обезщетения за ЕС и ЕИП е много облекчена. Всички държави от Европейския Съюз и Европейското Икономическо Пространство са длъжни да имат регистрирани кореспонденти за уреждане на претенции в останалите държави членки.

Така, Вие можете да претендирате обезщетение на български език, с български адвокат на територията на България, независимо че се касае за обезщетение при ПТП, което се дължи от чуждестранен застраховател. Ако не се постигне споразумение, може да се заведе съдебно дело, което също се води в Българския съд. Когато няма произнасяне от кореспондента за уреждане на претенции в срок от 3 месеца, компетентен да разгледа претенцията е НББАЗ (Национално бюро на българските автомобилни застрахователи), който поема функцията на компенсаторен орган. В случай, че сте пострадали при ПТП в чужбина с физически травми, можете да се свържете с нас за консултация и представителство.

Имаме богата практика при случаи с международен елемент и сме на разположение да Ви съдействаме да получите максимално обезщетение при ПТП в чужбина.

По отношение на материалните щети по автомобила Ви, вариантите са няколко:

В случай, че имате сключена доброволна застраховка ,,Каско’’ на МПС, с териториално покритие в държавата, в която е настъпил инцидента и в ПТП-то няма пострадали хора

За да заведете претенция към застрахователя си по ,,Каско’’ на МПС в България следва да разполагате с протокол за ПТП. Ако в инцидента няма пострадали, в рамките на ЕС се попълва двустранен констативен протокол, който е еднотипен за държавите в общността. Ако попълвате бланка на чужд език уверете се че я попълвате коректно. Щом Вие и МПС-то Ви пристигнете в България можете да представите амтомобила за оглед и да заведете щетата с протокола.

В случай, че нямате сключена застраховка ,,Каско’’ на МПС и вината за ПТП-то е на водач на друг автомобил

Ако в ПТП-то няма пострадали хора, отново ще попълните двустранен протокол. В този случай можете да заведете претенция към застрахователя на виновния в държавата, в която е станало ПТП-то или да го направите в България. Когато катастрофата е станала на територията на ЕС можете да претендирате обезщетението пред кореспондента на чуждестранния застраховател в България. В случай, че няма такъв или той не Ви отговори в срок до 3 месеца имате право да търсите обезщетението от Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Ако катастрофата е станала в държава извън ЕС, членуваща в системата „Зелена карта“ Вие имате право да се обърнете към Националното бюро на българските автомобилни застрахователи за изплащане на обезщетение. Повече информация за държавите, страни по споразумението можете да намерите тук.

В случай, че нямате сключена застраховка ,,Каско’’ на МПС и вината за ПТП с материални щети е Ваша.

В този случай, всички щети по Вашия автомобил остават за Ваша сметка. Следва да имате предвид, че трябва да съдействате максимално на лицето/лицата увредени от ПТП-то като им предоставите данни за Вашия застраховател по Гражданска отговорност и попълните и подпишете двустранен протокол за ПТП.

В някои случаи, когато в ПТП са участвали повече от 1 МПС, има пострадали лица или други хипотези ще бъде необходимо протоколирането на инцидента от полицията. Ако е налице съставомерно деяние съгласно местния закон, ще бъде изготвен и пълен полицейски протокол, експертизи и други документи, които могат да Ви бъдат изискани от застрахователя в България. В тези случаи, важно е да си запишете контактите на полицая, който е отговорен за разследването на случая.

При ПТП в чужбина е от съществено значение да сте наясно какви права имате за получаването на обезщетение от застрахователя, както и какви документи са Ви нужни. Правна кантора IES е специализирана в сферата на застрахователното право и обезщетенията при ПТП. Може да се свържете с нас за безплатна консултация по телефон или онлайн. Важно е да знаете, че профилираният адвокат по застрахователно право е наясно с тънкостите, които крие материята и може да Ви съдейства в пълна степен за защита на правата и интересите Ви по доброволен и съдебен ред.