В първата част на нашата статия Ви запознахме с това какво трябва да предприемете в случай, че с Вас се случи пътнотранспортно произшествие, което не е по Ваша вина, както и какви документи ще Ви бъдат необходими за претендирането на обезщетение от Застрахователя на виновния водач. Не по-малко важно е как на практика става самото представяне на увреденото Ви МПС за оглед, както и какво следва да очаквате от тук нататък.

За да бъде възможно изплащането на обезщетение Вие не само трябва да разполагате с необходимите документи, доказващи настъпилото ПТП и факта, че отговорен за него е водачът на другото МПС, но и да дадете възможност на Застрахователната компания да направи нужния оглед и заснемане на щетите. Този момент е от изключително значение, тъй като често въз основа на този оглед възникват спорове за размера на определеното обезщетение и дори отказ за изплащането му. Извършването на огледа става в определените за това ликвидационни центрове на Застрахователната компания, а в определени случаи ако превозното средство не е в движение и извън тях. Огледът задължително трябва да бъде направен във Ваше присъствие или в присъствието на Ваш представител. Уверете се, че абсолютно всеки детайл и степен на увреждане са коректно попълнени в описа на щетите. Ако имате въпроси при огледа – задайте ги, ако нещо не е попълнено, изискайте да бъде. В случай, че не сте съгласни с изготвеният опис на щетите – запишете с какво не сте съгласни преди да разпишете документа и задължително съхранете Вашето копие.

Какво следва да очаквате след като сте представили нужните документи и огледът е приключил?

  • Възможно е Застрахователят да изиска от Вас допълнителни документи, чиято необходимост не е можело да бъде предвидена към момента на предявяване на претенцията. Това може да се случи в рамките на 45 дни от датата на предявяване.
  • Застрахователят да определи и изплати обезщетението или да откаже мотивирано плащането. Това следва да се случи в рамките на 15 работни дни от датата на предоставяне на всички писмено изискани доказателства.

Независимо дали сте представили всички изискани документи, максималният срок в който Застрахователят трябва да вземе решение по претенцията Ви е 3 месеца от датата на завеждането ѝ. На практика, това е и срокът който повечето Застрахователи следват дори Вие да сте предоставили всички нужни документи много по-рано. Неспазването на срок за разглеждане и произнасяне по застрахователна претенция е административно нарушение и следва да бъде санкционирано от Комисията за Финансов Надзор – Управление ,,Застрахователен Надзор’’, която можете да сигнализирате в тези случаи.

При въпроси – не се колебайте да се свържете с Правна кантора IES на националните ни телефони.

Какви са правата Ви в случай, че получите отказ за изплащане на обезщетение за материални щети по Граждаска отговорност или това обезщетение е значително занижено можете да научите в следващата ни статия – Какво мога да направя, в случай че щетата ми по Гражданска отговорност е отказана или значително занижена.