Наименование на проекта: BG-RRP-3.005-2094-C01 , Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Краен получател: НИЛОЕЛ ООД

Обща стойност: 15 600.00 лв., от които 15 600.00 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 05.06.2023.г.
Край: 05.06.2024г.