Обезщетение при смърт на работник в трудова злополука

Обезщетение при смърт на работник от трудова злополука

Обезщетение при трудова злополука се дължи на близките на починал в трудов инцидент. За съжаление, в България трудовите злополуки все още са много често явление. Причините за това са различни, но най-често те са свързани с неспазването на определени правила за безопасност на работното място от страна на работодателя. В...

Прочетете още

Може ли всеки адвокат да ми съдейства със застрахователен казус

Правната материя е изключително комплексна. Въпреки, че формално всеки адвокат може да Ви консултира и представлява по застрахователен казус, то на практика това не винаги е точно така. Колкото по-тясноспециализиран е даден експерт, толкова по-качествена и професионална е неговата дейност. Това важи не само за правото,...

Прочетете още

Нужно ли е да ангажирам адвокат при ПТП още в болницата

Когато настъпи ПТП с пострадали лица, често се стига до болнично лечение, особено когато инцидентът е бил по-тежък и е довел до средна или тежка телесна повреда. Право на обезщетение в такива случаи възниква за всеки пострадал, с изключение на виновния за възникване на ПТП-то. Това обезщетение зависи основно от теже...

Прочетете още

Лимити на отговорност при ПТП

Каква е максималната сума, която застрахователят може да плати при ПТП

Застрахователните обезщетения при ПТП зависят от много различни фактори. Но до каква сума е реално покрита отговорността за причинени имуществени и неимуществени вреди при ПТП? Този въпрос е уреден на Европейско ниво в Директива 2009/103/ЕО, като в българският Кодекс за застраховането са описани лимитите на отговорност...

Прочетете още

Обезщетение при трудова злополука

Защо работодателите рядко изплащат доброволно обезщетение при трудова злополука

Трудовите злополуки са едни от най-често срещаните инциденти, които могат да настъпят. Това важи особено за служители, които са заети с дейност, която се характеризира с по-висока степен на риск от трудов травматизъм. Въпреки това, трудова злополука може да се случи със всеки, независимо от естеството на неговата работ...

Прочетете още