Обезщетение при птп, адвокат птп

Какви стъпки да предприемем, когато настъпи ПТП

При настъпване на ПТП, първото което всеки изпитва е чувство на паника и безпомощност. За съжаление все повече са пътните инциденти по българските пътища, а безотговорните шофьори продължават да показват, че смятат че са над закона. Когато се случи ПТП е от голямо значение да запазим максимално спокойствие и да дейс...

Прочетете още

Адвокат при птп

Правна кантора IES – какво предоставихме безплатно на нашите клиенти за първите 8 месеца на 2023г.

Правна кантора IES е изцяло профилирана адвокатска кантора в сферата на застрахователното право и казусите свързани с пострадали при ПТП и трудова злополука. Стараейки се постоянно да подобряваме нашите услуги в началото на 2023г. обновихме нашия уебсайт, като увеличихме значително информационната му част под формата н...

Прочетете още

Отказ по Каско при кражба на автомобил

Отказ по Каско при кражба на автомобил – кога правата Ви са нарушени

Застраховката Каско е най-разпространената доброволна застраховка в България. Тя на практика е класическа имуществена застраховка на движимо имущество – сухопътно превозно средство, най-често лек автомобил. Застраховката покрива различни рискове, като всички застрахователни дружества, които я предлагат могат да застрах...

Прочетете още

Обезщетение при ПТП, кога може да получите такова

Кой дължи обезщетение при ПТП и какъв е редът за претендирането му

Обезщетение при ПТП, когато такова настъпи, бихте могли да получите в зависимост от конкретните факти и обстоятелства, свързани с казуса. Когато са налице единствено материални щети и сте застраховали автомобила си със застраховка ,,Каско на МПС’’ най-добре е да се обърнете към Вашия застраховател по тази застраховка. ...

Прочетете още

Прекратяване на застраховка в кои случаи

Може ли застрахователят да прекрати договора едностранно при неплащане на разсрочена премия по застраховката

Основната причина, поради която една застрахователна полица може да бъде прекратена предсрочно е когато разсрочената застрахователна премия не бъде платена в срок. Това може да се случи когато застрахованото лице прецени, че повече не желае да се възползва от конкретния застрахователен продукт и спре да заплаща застра...

Прочетете още