Кой и от кого следва да получи обезщетение при ПТП:

  • Лицето, което е пострадало или чието имущество е било увредено, или чийто близък роднина е загинал в ПТП има право да иска обезщетение от Застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ на виновния водач.
  • Когато виновният водач няма валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“ или когато виновният водач е неизвестен, пострадалото лице има право да иска обезщетение от Гаранционен фонд.
  • Когато виновният водач е чужд гражданин със застраховка „Гражданска отговорност“ при чужд Застраховател или ПТП е настъпило на територията на друга държава и пострадалото лице е български гражданин, то има право да иска обезщетение в Република България от Национално бюро на българските автомобилни застрахователи.
  • Виновният за ПТП водач няма право на обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“.

Обезщетението представлява парична сума, която се изплаща за:

  • Неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени болки и страдания, настъпили вследствие на телесно увреждане на пострадалото лице или изпитани от близките на загиналия в ПТП.
  • Имуществените вреди, включващи, но неограничаващи се до щети върху автомобила, управляван от невиновния за ПТП водач; разходи за лечение, лекарства, рехабилитация на пострадало лице; погребални услуги и стоки на загиналия в ПТП.
  • Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от настъпилото ПТП.
  • Съдебни разноски, свързани с предявяването на претенция пред съда, включително държавни такси, депозити за вещи лица, адвокатски хонорар и други.

Защо е добре да ни се доверите

Съдействието от специалист с опит в застраховането увеличава не само шанса Ви да получите обезщетение, но също така увеличава шанса за получаване на справедливо обезщетение, съобразено с претърпените от Вас вреди. Свържете се с нас сега.

Как ще защитим правата Ви

Ако сте пострадал при ПТП или наследник на починал, вследствие на ПТП и решите да ни се доверите ние ще предявим претенция от Ваше име  и във Ваша полза към застрахователното Дружество, като размера й ще бъде съобразен с установената съдебна практика. По този начин Вие ще сте сигурни, че ще получите справедливо и възможно най-високо обезщетение за претърпените неимуществени вреди.