Кратка характеристика на продуктите на българския застрахователен пазар

Този вид застраховки се предлагат от почти всички застрахователни компании в България, било то от общозастрахователна компания или животозастрахователна. Продуктите могат да бъдат с различни имена – Помощ при пътуване в чужбина, Помощ при пътуване с осигурен асистанс, Злополука с медицински разходи при пътуване в чужбина, Медицинска застраховка за чужбина, Медицински разноски, Асистанс и т.н., но общо взето наборът от застрахователни покрития е идентичен.

Застраховките „Помощ при пътуване“ не са скъпи и биха могли да се окажат изключително полезни, ако при пътуване зад граница претърпите злополука, разболеете се, наложи се изследване, операция, хоспитализация, имате проблеми със зъб, останете без багаж или документи и др. под. При положение, че пътуването ви е в Европа, бихте могли да получите част от услугите притежавайки Европейската Здравна карта, но нашият съвет е да не разчитате само на това, а да сключите и съответната застраховка.

Застрахователните покрития, оферирани на българския застрахователен пазар, най-често се свеждат до:

 • възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи, които са пряка и непосредствена последица от настъпването на Злополука и/или Акутно заболяване, в т.ч. медицински преглед, изследвания, лечение и хирургическа намеса, лекарства, медицински средства и употреба на медицински уреди, стационарно лечение, превозване по спешност на Застрахования с линейка от мястото на злополуката или мястото, където е настъпило заболяването до най-близкото лечебно заведение за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ, спешно зъболечение за отстраняване на силна болка вследствие на телесно нараняване при злополука или остър възпалителен процес в устната кухина;
 • медицинско транспортиране и репатриране;
 • осигуряване при необходимост на медицинско лице или заплащане разходите на член от семейството за да придружи Застрахования при транспортирането му до Република България;
 • репатриране в случай на смърт на Застрахования;
 • смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • трайно намалена или загубена работоспособност на застрахования вследствие на злополука.

Срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, повечето от застрахователните компании предлагат и допълнителни покрития, като:

 • загуба, забавяне или кражба на багаж;
 • загуба или кражба на документи, ключове и др.;
 • отмяна или закъснение на полет;
 • анулиране или прекратяване на пътуването;
 • удължаване на престоя или преждевременно спешно завръщане;
 • разходи за телефонни разговори и др.

Нещо което е много важно да се отбележи и което всъщност е смисъла на подобен вид застраховка – при възникване на непредвидени и внезапни разходи, вместо Вас плаща Асистиращата компания, която е записана в застрахователната полица и с която застрахователната компания е в договорни отношения!

Изборът си следва да направите, след като прецените дали Асистиращата компания оперира 24 часа на български или езика, който говорите, какви покрития действително са ви нужни и за колко време, тъй като застраховките се предлагат, както за няколко дни, така и за месец, цяла година или мултитрип (няколко пътувания зад граница в рамките на година, с ефективен престой не повече от 90 дни). Важно е също така да посочите повода за пътуването – туризъм, работа, обучение, преподаване, командировка, почивка, упражняване на любителски или професионален спорт.

За съвет, при избор на застраховка, бихте могли да се обърнете към нас!

Практични съвети при застраховки „Помощ при пътуване“:

 • При пътуване в чужбина, независимо по какъв повод, направете си застраховка „Помощ при пътуване“. За съжаление, никой не е предпазен от злополука или заболяване, а разходите за медицински услуги в чужбина са изключително високи. При нужда от професионален съвет, свържете се с нас!
 • Декларирайте пред Застрахователя точната цел на пътуването си! Пример: декларирате, че отивате на почивка, а всъщност упражнявате любителско каране на ски. При настъпила злополука, застрахователната компания ще откаже покриване на разходите и Вие сам ще трябва да заплатите сумата. Една сравнително лека операция на коляно струва от порядъка на 5 – 10 хиляди евро, при това без да отчитаме разходите за транспортиране от мястото на злополуката до лечебното заведение.
 • Внимателно преценете какви покрития са ви нужни. Не спестявайте няколко лева, пропускайки покрития, които биха били изключително полезни на ниска допълнителна цена.
 • При определяне на застрахователната сума не избирайте най-ниската! Пример: избрали сте застрахователна сума от 5000 евро, но след настъпване на остро заболяване или спешна операция сумата дължима на медицинското заведение е прим. 9000 евро. При това положение спешно за своя сметка следва да осигурите и платите разликата от 4000 евро.
 • Информирайте се за езиците, на които ще комуникирате с Асистиращата компания, като нашият съвет е да изберете такава с български, защото дори и най-добрите полиглоти се затрудняват при обяснение на спешни медицински състояния.
 • Бъдете внимателни дали и какви самоучастия включва застрахователната ви полица. Самоучастие е частта от застрахователното обезщетение, което е за ваша сметка.
 • Имайте предвид, че Общите условия на застрахователите понякога са доста дълги и в тях са описани всички възможни покрития, както и изключенията, но покритията, които вие конкретно сте си договорили и купили са описани в застрахователната ви полица – било то описателно, като клаузи, букви, цифри и т.н.
 • Прочетете внимателно Общите условия, дори да ви се струват прекалено дълги или с много дребен шрифт – там са описани покритията, изключенията, задълженията ви, сроковете и начина за уведомяване при настъпване на събитие. Ако имате проблем с тълкуване или имате нужда от допълнителни разяснения, свържете се с нас!

Най-честите причини за отказ на застрахователя да извърши застрахователно плащане:

 • събитието не е по договорен в полицата риск;
 • не сте спазили задълженията си на Застрахован, подробно описани в застрахователната полица, в т.ч. незабавното уведомяване на Асистиращата компания и спазване на указанията й;
 • заплатили сте стандартна цена на застраховката без да сте декларирал, че ще упражнявате любителски или професионален спорт, точен вид работа, ако пътуването е по повод работа и т.н.;
 • предприели сте лечение, транспортиране, репатриране и др.под. на своя глава, без да спазите препоръките на медицинските лица или асистиращата компания;
 • медицинското състояние е вследствие на предшестващо заминаването заболяване или хронично такова и др.;
 • стойността на разходите е по-малка от договореното самоучастие, ако има такова.

Най-честите причини за редукция/ намаляване на застрахователното обезщетение:

 • Самоучастие по съответната клауза, задължително или допълнително договорено.
 • Част от извършените медицински изследвания и манипулации не са във връзка с конкретното събитие.
 • Не сте спазили точно указанията и препоръките на Асистиращата компания, относно избор на медицинско лице, медицинско заведение, начин на транспортиране и др. под.

В случай на отказ за завеждане на претенция, отказ от изплащане на обезщетение или редукция на стойността на щетите, свържете се с нас за професионален съвет и помощ!