В кои случаи се изплаща застрахователно обезщетение по застраховка „Каско”

Вреди върху застрахованото МПС (автомобил, камион, автобус, мотоциклет и др.), причинени от настъпило ПТП (катастрофа), кражба, пожар, злоумишлени действия на трети лица, повреда или друго събитие, уговорено в застрахователния договор. Възможно е застраховка „Каско” да бъде сключена за всички или само за някои от изброените застрахователни рискове. Във всички случаи обаче покритите застрахователни рискове трябва да бъдат изрично уговорени в застрахователния договор.

Определяне на застрахователно обезщетение при частична загуба

Частични повреди върху автомобила настъпват най-често при ПТП (катастрофа). В тези случаи застрахователното обезщетение по застраховка „Каско” трябва да бъде равно по размер на причинените вреди към датата на ПТП.

Нанесените вреди се определят след извършване на оглед на увредения автомобил от оторизирани представители на застрахователя в присъствието на застрахования или на негов представител. В случай, че не е съгласен със съдържанието на описа, застрахования следва да отбележи своите възражения в протокола преди да го подпише.

След определяне на причинените вреди и в зависимост от уговореното в застрахователния договор, застрахованият може да избере един от следните начини за обезщетяване на вредите:

  • ремонт в доверен сервиз на застрахователя;
  • изплащане на обезщетение по проформа-фактура, издадена от сервиз;
  • изплащане на обезщетение по експертна оценка на застрахователя.

Определяне на застрахователно обезщетение при пълна загуба (тотална щета или кражба)

Пълна загуба на застрахованото МПС настъпва при кражба или в случаите, когато стойността на разходите за необходимия ремонт надвишават 70 на сто от действителната стойност на МПС към датата на увреждане (тотална щета). В тези случаи застрахователното обезщетение по застраховка „Каско” трябва да бъде равно по размер на действителната стойност на застрахованото МПС към датата на застрахователното събитие.

В случай на тотална щета, ако са налице запазени части, застрахователят може да приспадне стойността им от действителната стойност на МПС и едва след това да изплати застрахователно обезщетение.

Защо е добре да ни се доверите

Съдействието от специалист с опит в застраховането увеличава не само шанса Ви да получите обезщетение, но също така увеличава шанса за получаване на справедливо обезщетение, съобразено с претърпените от Вас вреди. Свържете се с нас сега.