Здравното застраховане представлява доскоро известното допълнително здравно осигуряване. Тази дейност вече се извършва само от застрахователните дружества, доскоро съществуващите здравноосигурителни дружества вече не същетствуват.

В България здравното застраховане е нещо изключително полезно, най-вече поради факта, че държавната здравноосигурителна система не функционира добре и за проблемите и се говори от началото на прехода.

Здравното застраховане се явява втори стълб на здравноосигурителната система, с доброволен характер. То дава възможност на застрахованете лица да получат повече услуги в посока профилактика, извънболнична, болнична и дори спешна помощ. Продуктите на здравното застраховане, за съжаление не са ценово достъпни за средностатистическия българин.

Клиентите на застрахователните компании, които предлагат здравно застраховане са най-вече корпоративни. Фирмите, като част от социалния пакет на служителите си предлагат за своя сметка и здравна застраховка, като за по-големите фирми, с повече служители, често има и по-големи отстъпки в застрахователните премии.

Застрахователите предлагат широка гама от продукти и покрития свързани с профилактични прегледи, извънболнична, болнична, спешна и дентална помощ, наблюдаване на бременност, възстановяване на медицински разходи за лекарства, изследвания и др. За да могат да предложат по-добра услуга на клиентите си, застрахователните компании работят с медицински центрове, болници и дори с отделни лекари.

В случай, че имате казус, свързан със Здравна застраховка можете да се свържете с адвокат по застрахователно право от Правна кантора IES.