Услуги в IES
  • Устни и писмени консултации във връзка с направен отказ да бъде изплатено застрахователно обезщетение, занижено обезщетение или относно правата Ви като пострадал в ПТП и трудова злополука;
  • Съдействие на физически и юридически лица от цялата страна за постигане на споразумение за доброволно уреждане на спора;
  • Предявяване на претенция за неимуществени вреди от ПТП към застрахователното дружество или Гаранционен фонд, съобразена по размер с установената съдебна практика;
  • Процесуално представителство в съда от опитни адвокати при ПТП и застрахователни договори, водене на дела пред всички съдебни инстанции;
  • Осигуряване на обезщетение за трудова злополука от работодател по доброволен или съдебен ред;
  • Даване на становища по приложимите Общи и/или Специални условия на конкретна застраховка и законосъобразността им;
  • Изготвяне на писмени жалби/възражения

Какво казват част от клиентите ни за нас можете да прочетете отдолу или да откриете в раздел Отзиви.

Вашето мнение е важно за нас!

Напишете ни с няколко изречения какви са впечатленията Ви за обслужването ни и дайте оценка от 1 до 5 за работата ни.