Обезщетение при смърт от ПТП от застраховател

Обезщетение при смърт от ПТП от застраховател

Застрахователните обезщетения при смърт от ПТП са изключително деликатна материя. За съжаление България е с изключително голям брой жертви от катастрофи на глава от населението. Причините за това са много. В настоящата кратка статия ще се спрем на конкретен аспект от тези трагични събития, а именно правото на обезщетение при смърт от птп.

За кой възниква право да претендира обезщетение от застрахователя при смърт от ПТП?

Във всички случаи, за да е налице право на застрахователно обезщетение при ПТП трябва да е налица виновно поведение. Обезщетение се дължи на пострадалите от ПТП, които не са отговорни за настъпването му, а когато те са загубили живота си право на обезщетение имат техните близки. Виновният за ПТП-то или неговите близки нямат право на обезщетение. Разбира се, вината за настъпване на катастрофата не се презюмира, а е предмет на доказване от разследващите органи и прокуратурата.

Кои близки имат право на обезщетение?

Кръгът от лицата, които имат право да получат обезщетение при смърт от ПТП от застрахователя включва неговите деца, родители и съпруг/а. В случай, че починалият не е бил в брак, застрахователно обезщетение може да претендира лицето, с което е живял на съпружески начала (фактическо съжителство) ако има такова. През 2016г. с Тълкувателно решение на ВКС този кръг беше разширен, като бяха добавени по изключение всички други лица, създали трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и за които могат да се докажат болки и страдания индивидуално за всеки случай.

Какъв е обичайният размер на застрахователно обезщетение при смърт от ПТП?

На този въпрос е много трудно да се отговори с конкретни суми. Съгласно българското законодателство обезщетенията за неимуществени вреди се определят ,,по справедливост’’. Няма приета методика, на базата на която дадено събитие да бъде оценено в паричен еквивалент. Човешкото здраве и живот нямат цена и единствения ориентир за размера на застрахователно обезщетение при смърт от ПТП е съдебната практика, която е доста богата. Разбира се, със съдебната практика не може да се борави по елементарен начин. Съдебните решения на база, на която трябва да бъде дадена определена прогноза за обезщетение следва да бъдат съобразени с индивидуалния казус, като бъдат взети предвид възрастта на починалия, връзката между починалия и претендиращия обезщетение, начинът по който се е случило ПТП-то и други субективни въпроси. Поради тази причина, когато изисквате прогноза за обезщетение уверете се, че адвокатът който Ви дава тази прогноза се позовава на конкретна съдебна практика и че се е запознал детайлно със случая. За съжаление честа практика е адвокатите, които се стремят да бъдат ангажирани от клиенти, които са загубили свой близък в ПТП, да им обещават космически суми за обезщетения само и само да поемат случая.

Необходим ли адвокат на близките?

При ПТП със смъртен случай близките на починалия имат нужда от адвокат при ПТП, който специализира както в сферата на застрахователното право, така и в наказателното право (транспортни престъпления). От съществено значение е ангажирането на специалист и от гледна точка на това виновния да получи справедливо наказание и от гледна точка на получаването на максимално застрахователно обезщетение при смърт от ПТП. Правна кантора IES е изцяло специализирана в сферата на обезщетенията при ПТП. Тясната ни специализация ни позволява да постигнем най-добрите резултати за нашите клиенти, като в същото време предлагаме услугите си за територията на цяла България, както и за ПТП-та настъпили в чужбина.

Защо адвокати и техни представители се свързват с пострадалите при ПТП непосредствено след настъпването му?

За съжаление при настъпване на ПТП с пострадали лица и особено когато е налице смъртен случай, всички които имат право на застрахователно обезщетение биват атакувани часове и дни след настъпване на инцидента от агресивни адвокати и техни представители, с цел да бъдат ангажирани с представителство по случая. Доверието между адвокат и клиент следва да се изгради на базата на експертиза, коректност и емпатия. Пресирането на пострадалите лица е дългогодишен неморален подход, който цели да уязви хората, карайки ги да вземат прибързано решение в момент на емоционална слабост. Всеки пострадал трябва да знае, че не е необходимо да ангажира адвокат в първите часове или дни след инцидента. Мястото на адвокатите е в адвокатската кантора и съда, а не по болниците, а моментът в който да потърсите адвокат е когато Вие самия се почувствате емоционално подготвен за това.