Сроковете за изплащане на обезщетения от пострадалите при ПТП зависят от много индивидуални фактори. На първо място следва да бъде отбелязано, че за да възникне правото да бъде получено обезщетение от застраховател по ,,Гражданска отговорност’’ пострадалото лице не трябва да бъде отговорно за катастрофата. Потърпевшият има право да получи обезщетение при ПТП за болките и страданията, които е претърпял, в случай че водач на МПС е причинил инцидента виновно.  Застрахователят на виновния водач дължи парична сума на пострадалото лице, съобразена с телесните увреждания които са претърпени, а при смърт – изплащането на обезщетението за кръвнина се извършва на близките на починалия. Консултацията с адвокат по застрахователно право още в начален етап е полезна, с оглед да придобиете ясна представа какво да очаквате.

Какви са законоустановените срокове за изплащане на обезщетение при ПТП

Съгласно Кодекса за застраховането срокът за произнасяне по претенция по задължителна застраховка ,,Гражданска отговорност на автомобилистите’’ не може да е по-дълъг от 3 месеца от редовното й предявяване. На практика обаче, Застрахователите рядко изплащат обезщетение при ПТП в рамките на този срок, тъй като изчакват приключването на досъдебното производство и представянето на доказателствата събрани по него, най-вече автотехническата експертиза, която установява механизма на ПТП-то.

Кога на практика може да се очаква изплащане на обезщетение

Съгласно НПК разследването се извършва и изпраща на прокурора в двумесечен срок от деня на образуването му. При фактическа и правна сложност на делото прокурорът може да удължи срока до 4 месеца, а ако и този срок се окаже недостатъчен административния ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор може да го удължава по искане на наблюдаващия прокурор. Срокът на всяко удължаване не може да бъде повече от два месеца. На практика разследванията във връзка с пътни инциденти продължават най-често между 3 месеца и 1 година. Поради тази причина, това е и най-ранния момент, в който би могло да се получи застрахователно обезщетение при ПТП и да бъде предложено споразумение от Застрахователя. Изключение са случаите, в които Застрахователят се произнася на база констативен протокол за ПТП с пострадали лица, когато не е образувано досъдебно производство или е напълно ясен механизма на ПТП-то.

В какъв срок мога да очаквам обезщетение, ако се стигне до водене на съдебно дело

Често застрахователните компании предлагат занижени обезщетения при ПТП по доброволен ред или отказват изцяло изплащането им. Случва се и неоснователно да забавят отговора по редовно заведената към тях претенция. В тези случаи пострадалото лице може да предприеме претендирането на обезщетение по съдебен ред срещу Застрахователя. Приключването на делото с влязло в сила решение зависи от много фактори като местна подсъдност, брой на заседанията, брой на инстанциите и други. При всички положения, добре е да ангажирате специализиран адвокат при птп казуси веднага щом се възстановите и след като решите да упражните правото си за претендиране на обезщетение.

Времето за получаване на обезщетение ако сте пострадал при ПТП е строго индивидуално, но обикновено е продължителен процес. Правна кантора IES е на Ваше разположение за консултация, съдействие и представителство. Кантората ни предлага безплатни консултации по телефон или онлайн, както и на място в нашия офис.

Свързани статии