Ние от Правна кантора IES винаги сме се стремяли да отговорим на очакванията на нашите клиенти. Разбира се, когато правим първата консултация по даден казус се стараем да поставим тези очаквания в реални граници. Защо това е важно? Защото по този начин и ние и клиентът ще знаем в кой случай работата ни е достигнала до успешен краен резултат и ще имаме лесен начин да измерим как сме се представили.

Разбира се, когато се касае за различни видове казуси, прогнозата за краен резултат от дадено дело или извънсъдебна претенция се дават на база на различни критерии, а именно:

  • Обезщетения при ПТП и трудова злополука за неимуществени вреди – тези обезщетения не са законово фиксирани като размер. Те се определят ,,по справедливост’’, индивидуално, на база различни установени критерии. Ориентир когато се прави първоначална прогноза е съдебната практика при сходни казуси. Всеки опитен и специализиран адвокат ПТП и адвокат трудова злополука следва да запознае клиента с тази практика и да постави ясни граници на очакваното обезщетение предварително. Изключително полезно също така е да покаже на своя клиент такива съдебни решения, за да не остане тази прогноза единствено базирана на твърдения.
  • Застрахователни обезщетения по всички други застраховки – когато става въпрос за друг застрахователен казус, където сте получили отказ или занижено застрахователно обезщетение, то в този случай е важно да се консултирате със специализиран адвокат по застрахователно право. Важно е по време на консултацията адвокатът да Ви обясни дали основанието за отказ може да се оспорва и какви са шасовете за спечелването на евентуално съдебно дело. Тук също е ключово да се обсъди съдебната практика при сходни случаи и самата практика на адвоката при казуси от същия тип.

В долните редове, ще Ви запознаем с някои по-интересни съдебни решения от последните месеци, по които сме постигнали отлични резултати за нашите клиенти.

  • Със съдебно решение 1312/11.2023г. Апелативен съд – София, потвърждава първоинстанционното съдебно решение за сумата от 35 000лв. в полза на наш клиент пострадал при ПТП със скъсан менискус и увреждания на ставната повърхност на коляното. Решението е отлично, поради това че при конкретния случай бяха налице съмнения дали изобщо ще бъде призната средна телесна повреда. Застрахователната компания предложи по доброволен ред сумата от 4000лв., което е близо 9 пъти по-малко.
  • С определение 2202/05.2024г. Върховният касационен съд окончателно потвърди решението на Апелативен съд Варна за осъждане на застрахователна компания да изплати обезщетение в размер на 700 000лв. в полза на наш клиент пострадал при ПТП в трайно състояние на будна кома. С изплатените лихви обезщетението достигна почти 1млн.лв, което е едно от най-високите в българската съдебна практика. За сравнение застрахователната компания отказа каквото и да било плащане по доброволен ред, преди завеждането на дело от наша страна.
  • Със съдебно решение Софийски градски съд 4688/08.2023г., потвърждава изцяло решението на първоинстанционния съд за присъждане на обезщетение от работодател за пострадал при трудова злополука в размер на 120 000лв. Нашият клиент е претърпял тежка гръбначно-мозъчна травма, черепно-мозъчна травма, животозастрашаващо състояние и наличие на средно-тежка степен на обездвижване. Решението е отлично и постигнато след множество заседания и дълъг съдебен процес.
  • В последната година кантората ни успя да спечели множество съдебни дела за неоснователни откази по застраховка Живот, свързана с банков кредит. В тези случаи застрахователните компании бяха отказали да изплатят обезщетение на наследниците на починали, застраховани лица. По този тип застраховки застрахователят следва да покрие задължението по кредита при смърт на застрахования. За нас е истинска гордост, че успяхме да спечелим тези дела и да помогнем на нашите клиенти да погасят кредитните задължения на своите наследодатели. Част от тези окончателни съдебни актове са съдебно решение 66/03.2024г. по описа на ОС-Кюстендил, съдебно решение 58/26.03.2024г. по описа на РС-Ихтиман, съдебно решение 119/12.06.2023г. по описа на РС-Попово, съдебно решение 237/14.07.2023г. по описа на ОС-Стара Загора и др.

Продължава тенденцията застрахователните компании да предлагат занижени застрахователни обезщетения по доброволен ред при ПТП

Това поддържа дялът на съдебните претенции много висок. За съжаление повечето спорове срещу застрахователи при ПТП се решават от съда, където представителството от специализиран адвокат при ПТП е от съществено значение. Това важи и за процедурата по доброволно уреждане на спора, поради вече споменатите специфики при определянето на размера на обезщетението. По отношение на обезщетение при трудова злополука, то получаването му е още по-трудно по доброволен ред. В нашата практика имаме единични случаи приключили със споразумение, без завеждане на съдебно дело. Повечето работодатели изобщо не считат, че дължат обезщетение за трудова злополука, а още по-малко в размерите, които претендираме и които са изцяло съобразени със съдебната практика. По отношение на отказите, там изпращането на жалба си заслужава в конкретни случаи, най-вече когато се снабдите с нови доказателства касаещи основанието за отказ. Разбира се, отново повечето спорове се решават по съдебен ред.

Правна кантора IES е на Ваше разположение за консултация и съдействие при пострадали при ПТП, трудова злополука или в случай на отказ за изплащане на застрахователно обезщетение. Кантората ни е с дългогодишен опит и представлява клиенти в цялата страна. Консултациите ни по телефон и онлайн, включително във Viber и WhatsApp са безплатни и могат да Ви помогнат да се ориентирате какви права имате. Не се колебайте да се свържете с нас!