Прекратяване на застраховка в кои случаи

Може ли застрахователят да прекрати договора едностранно при неплащане на разсрочена премия по застраховката

Основната причина, поради която една застрахователна полица може да бъде прекратена предсрочно е когато разсрочената застрахователна премия не бъде платена в срок. Това може да се случи когато застрахованото лице прецени, че повече не желае да се възползва от конкретния застрахователен продукт и спре да заплаща застра...

Прочетете още

pexels-andrea-piacquadio-3778611

Защо е важно да се доверите на специализирана адвокатска кантора по застрахователно право в случай на ПТП или отказ от застраховател?

Правната материя е изключително обширна и на практика е невъзможно даден адвокат или дори средно голяма адвокатска кантора да предлага високо качество на услугите си без да се специализира. Профилирането е необходима предпоставка за всеки да стане истински експерт в дадена дейност – независимо дали се касае за адвокат,...

Прочетете още

В кои случаи да потърся адвокат по застрахователно право

В кои случаи да се обърна към адвокат по застрахователно право?

Застрахователните продукти на българския пазар са много и рядко човек може да се запознае и да разбере условията по тях лесно. Поради тази причина, често е необходима консултация с експерт. Но на какви експерти да се доверим и в кои случаи? Когато сключваме застрахователен договор При сключването на застраховка на...

Прочетете още

човек с документ и химикал

Отказ или занижено обезщетение от застраховател – обърнете се към специалист

Изплащането на застрахователно обезщетение обикновено е дълъг и продължителен процес. От датата на предявяването на претенцията към застрахователя могат да минат няколко месеца до окончателното произнасяне на застрахователното дружество. Това е така, тъй като за изясняване на основанието за плащане и размера на обезщет...

Прочетете още

монети на куп

Кога застрахователят дължи лихва върху застрахователното обезщетение?

Често изплащането на застрахователно обезщетение от застрахователните компании се отлага във времето. Причината за това може да бъде неспазването на определен в закона срок или отказа на застрахователната компания да изплати обезщетението и преследването му по съдебен ред. Независимо от причината обаче, при забава за и...

Прочетете още