Застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз – специфики

Застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз е втората най-популярна задължителна застраховка на българския застрахователен пазар след застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Много хора, не са наясно, че…

Каква е разликата между обезщетението по Гражданска отговорност за неимуществени вреди и това по застраховки Живот, Злополука и Заболяване

Често пострадалите в пътни инциденти бъркат правото на обезщетение по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите с това по застраховките Живот, Злополука и Заболяване. В настоящата статия ще обясним какво е…

Застраховка Каско на МПС – полезна информация и основания за отказ при щета

Застраховката Каско на МПС е вид имуществена застраховка, която защитава собственика от различни рискове, които биха могли да се случат с неговото моторно превозно средство. Тъй като застраховката не е…

Имам ли право на обезщетение ако съм леко пострадал в ПТП, което не е по моя вина

За съжаление в голяма част от случаите при настъпването на ПТП има пострадали хора. Всеки един от тях, който не е причинил инцидента има право да претендира обезщетение от Застрахователя…

съд

Някои специфики на съдебните дела по Гражданска отговорност, свързани с материални щети (част 2)

В част 1 на нашата статия Ви запознахме с някои специфики на съдебните дела по застраховка Гражданска отговорност, когато се касае за материални щети на МПС. В частност, разкрихме важността…