Обезщетение при ПТП – отразява ли се инфлацията на сумата

В последните години в целия свят се наблюдават сериозни инфлационни процеси. В България, изминалата 2022г. донесе нива на инфлацията над средните за Европейския съюз. Инфлационните процеси бяха една от основните…

Правна кантора IES въвежда консултации и чрез Viber или WhatsApp

Правна кантора IES е изцяло специализирана кантора в сферата на застрахователното право, обезщетенията при ПТП и трудова злополука. Още от основаването на кантората, ние предлагаме безплатни консултации в сферата ни…

Защо е важно да се доверите на специализирана адвокатска кантора по застрахователно право в случай на ПТП или отказ от застраховател?

Правната материя е изключително обширна и на практика е невъзможно даден адвокат или дори средно голяма адвокатска кантора да предлага високо качество на услугите си без да се специализира. Профилирането…