Видео консултации по застрахователно право по време на извънредното положение

Правна кантора IES въвежда възможността за видео консултации по време на извънредното положение във връзка с мерките срещу коронавируса. С оглед пълното спазване на всички въведени ограничения, както и препоръките…

Обезщетение при ПТП – кога е удачно да се предяви претенция към Застрахователя

Застрахователното обезщетение за физически наранявания при ПТП може да се претендира в рамките на 5-годишен давностен срок. На практика, пострадалите и техните адвокати могат да предявят претенцията към Застрахователя по…

В кои случаи Националното Бюро на българските автомобилни застрахователи изплаща обезщетения при ПТП?

Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи е част от международната система ,,Зелена карта’’. Неговите функции са от съществено значение, като ползвателите на застрахователни услуги следва да са наясно най-вече с…

Имам ли право на застрахователно обезщетение за щета при ПТП в чужбина и как да го получа?

При пътувания в чужбина с автомобил доста често се случват пътни инциденти, в които пострадалите лица не знаят какви права имат и как да ги упражнят. На практика възможността за…