Защо е важно да се доверите на специализирана адвокатска кантора по застрахователно право в случай на ПТП или отказ от застраховател?

Правната материя е изключително обширна и на практика е невъзможно даден адвокат или дори средно голяма адвокатска кантора да предлага високо качество на услугите си без да се специализира. Профилирането…

Как съдът трябва да определи обезщетението за неимуществени вреди при ПТП?

Застрахователното обезщетение, което се дължи в полза на пострадалите от ПТП или техните наследници често предизвиква въпроси. Какво обезщетение се дължи? Как се определя? Как е възможно човешкото здраве и…

В какъв срок следва да получа обезщетение ако съм пострадал при ПТП?

Сроковете за получаване на обезщетения от пострадалите при ПТП зависят от много индивидуални фактори. На първо място следва да бъде отбелязано, че за да възникне правото да бъде получено обезщетение…

Правна кантора IES достигна 2500 консултации онлайн и по телефон

През трудната 2020г. повече от всякога усетихме колко важно е да имаме достъп до дистанционни и дигитални услуги. Безплатните ни консултации по застрахователно право онлайн и по телефон надхвърлиха 2500.…

Правна кантора IES въвежда автоматична система за проверка на казуси от своите клиенти

През м.септември 2020г. Правна кантора IES въведе нова автоматизирана система за проверка на казусите на всеки нов клиент. Освен познатите досега начини за контакт с нас – по телефон, имейл…