Подзастраховане и надзастраховане – как влияят на обезщетението

Имущественото застраховане обхваща всяко право, което е оценимо в пари. Движимите и недвижими вещи, които подлежат на застраховане са разнообразни – сгради, апартаменти, магазини, автомобили, лодки, летателни апарати и други.…

Предложение за нова методика за определяне на обезщетенията при ПТП

През месец август пред медиите бе представен проект за методология за обезщетенията в полза на пострадалите в пътнотранспортни произшествия. Проектът беше представен от Гаранционния фонд, Асоциацията на българските застрахователи и…

Отказ или занижено обезщетение от застраховател – обърнете се към специалист

Изплащането на застрахователно обезщетение обикновено е дълъг и продължителен процес. От датата на предявяването на претенцията към застрахователя могат да минат няколко месеца до окончателното произнасяне на застрахователното дружество. Това…

Групова застраховка ,,Живот’’ – специфики и право на обезщетение

С груповите застраховки ,,Живот’’ могат да бъдат застраховани повече лица за разлика от индивидуалните полици, в които застраховано лице е само един човек, върху чийто живот и здраве е сключена…

Кога застрахователят дължи лихва върху застрахователното обезщетение?

Често изплащането на застрахователно обезщетение от застрахователните компании се отлага във времето. Причината за това може да бъде неспазването на определен в закона срок или отказа на застрахователната компания да…