Ремонт в доверен сервиз или обезщетение по експертна оценка?

При застраховките Каско на МПС се предвиждат различни методи за изплащане на обезщетение за имуществени вреди. В зависимост от условията на застраховката те могат да бъдат следните: Изплащане на обезщетение…

Подзастраховане и надзастраховане – как влияят на обезщетението

Имущественото застраховане обхваща всяко право, което е оценимо в пари. Движимите и недвижими вещи, които подлежат на застраховане са разнообразни – сгради, апартаменти, магазини, автомобили, лодки, летателни апарати и други.…

Предложение за нова методика за определяне на обезщетенията при ПТП

През месец август пред медиите бе представен проект за методология за обезщетенията в полза на пострадалите в пътнотранспортни произшествия. Проектът беше представен от Гаранционния фонд, Асоциацията на българските застрахователи и…

Отказ или занижено обезщетение от застраховател – обърнете се към специалист

Изплащането на застрахователно обезщетение обикновено е дълъг и продължителен процес. От датата на предявяването на претенцията към застрахователя могат да минат няколко месеца до окончателното произнасяне на застрахователното дружество. Това…