съд

Някои специфики на съдебните дела по Гражданска отговорност, свързани с материални щети (част 2)

В част 1 на нашата статия Ви запознахме с някои специфики на съдебните дела по застраховка Гражданска отговорност, когато се касае за материални щети на МПС. В частност, разкрихме важността…

Съдебна палата

Някои специфики на съдебните дела по застраховка Гражданска отговорност, свързани с материални щети (част 1)

Застрахователните дела са едни от най-специфичните, като в същото време и едни от най-разпространените. Огромна част от съдебните дела са  свързани именно със застрахователни спорове. Това е така, поради факта че…

Отказана или занижена щета по ГО

Какво мога да направя, в случай че щетата ми по Гражданска отговорност е отказана или значително занижена?

Често Застрахователните компании занижават значително размера на определените обезщетения по застраховка Гражданска отговорност или напълно отказват да ги изплатят. Редуцираните обезщетения са практика, поради това че Застрахователите се ръководят от…