Защо толкова често щетите по автомобилите се определят като ,,тотална щета’’

В разговорната реч терминът ,,тотална щета’’ се е наложил като нещо, което не може да бъде възстановено. В застрахователното право има нормативна дефиниция, която е следната : ,, Тотална щета…

Ремонт в доверен сервиз или обезщетение по експертна оценка?

При застраховките Каско на МПС се предвиждат различни методи за изплащане на обезщетение за имуществени вреди. В зависимост от условията на застраховката те могат да бъдат следните: Изплащане на обезщетение…

Подзастраховане и надзастраховане – как влияят на обезщетението

Имущественото застраховане обхваща всяко право, което е оценимо в пари. Движимите и недвижими вещи, които подлежат на застраховане са разнообразни – сгради, апартаменти, магазини, автомобили, лодки, летателни апарати и други.…