Обезщетение при ПТП – кога е удачно да се предяви претенция към Застрахователя

Застрахователното обезщетение за физически наранявания при ПТП може да се претендира в рамките на 5-годишен давностен срок. На практика, пострадалите и техните адвокати могат да предявят претенцията към Застрахователя по…

В кои случаи Националното Бюро на българските автомобилни застрахователи изплаща обезщетения при ПТП?

Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи е част от международната система ,,Зелена карта’’. Неговите функции са от съществено значение, като ползвателите на застрахователни услуги следва да са наясно най-вече с…

Имам ли право на застрахователно обезщетение за щета при ПТП в чужбина и как да го получа?

При пътувания в чужбина с автомобил доста често се случват пътни инциденти, в които пострадалите лица не знаят какви права имат и как да ги упражнят. На практика възможността за…

Защо толкова често щетите по автомобилите се определят като ,,тотална щета’’

В разговорната реч терминът ,,тотална щета’’ се е наложил като нещо, което не може да бъде възстановено. В застрахователното право има нормативна дефиниция, която е следната : ,, Тотална щета…