Имам ли право на застрахователно обезщетение за щета при ПТП в чужбина и как да го получа?

При пътувания в чужбина с автомобил доста често се случват пътни инциденти, в които пострадалите лица не знаят какви права имат и как да ги упражнят. На практика възможността за…

Защо толкова често щетите по автомобилите се определят като ,,тотална щета’’

В разговорната реч терминът ,,тотална щета’’ се е наложил като нещо, което не може да бъде възстановено. В застрахователното право има нормативна дефиниция, която е следната : ,, Тотална щета…

Ремонт в доверен сервиз или обезщетение по експертна оценка?

При застраховките Каско на МПС се предвиждат различни методи за изплащане на обезщетение за имуществени вреди. В зависимост от условията на застраховката те могат да бъдат следните: Изплащане на обезщетение…