Завеждане на щета по ГО

Каква е процедурата за завеждане на щета по Гражданска отговорност при наличие единствено на материални щети (част 2)

В първата част на нашата статия Ви запознахме с това какво трябва да предприемете в случай, че с Вас се случи пътнотранспортно произшествие, което не е по Ваша вина, както…

Завеждане на щета по ГО

Каква е процедурата за завеждане на щета по Гражданска отговорност при наличие единствено на материални вреди (част 1)

Много често, увредените от ПТП не са наясно с правата си за това как могат да получат обезщетение за претърпените от тях материални вреди от Застрахователя на виновния по Гражданска…

офис

Новата подсъдност по застрахователните дела влезе в сила

Съдебните дела срещу Застрахователи вече няма да се водят масово в Софийските съдилища. След приетата промяна в ГПК, предложена поради голямата натовареност на столичните съдилища, подсъдността  по дела за застрахователни…

обезщетение за неимуществени вреди

Разширява се кръгът на лицата, които могат да получат обезщетение за неимуществени вреди при смърт на техен близък в ПТП.

Върховният касационен съд реши със свое тълкувателно решение, че кръгът на лицата, които са легитимирани да получат обезщетение се разширява. До момента само определени лица можеха да получат обезщетение от…