Групова застраховка ,,Живот’’ – специфики и право на обезщетение

С груповите застраховки ,,Живот’’ могат да бъдат застраховани повече лица за разлика от индивидуалните полици, в които застраховано лице е само един човек, върху чийто живот и здраве е сключена…

Кога застрахователят дължи лихва върху застрахователното обезщетение?

Често изплащането на застрахователно обезщетение от застрахователните компании се отлага във времето. Причината за това може да бъде неспазването на определен в закона срок или отказа на застрахователната компания да…

Как се определя кой е виновен при ПТП и кой има право на обезщетение?

Обезщетението в случай на ПТП, както за имуществени, така и за неимуществени вреди се дължи от застрахователя по Гражданска отговорност на виновния водач. Как обаче се доказва кой е виновен…

Купих си автомобил на старо, какво се случва със застраховките му?

Покупката на автомобил влече със себе си различни задължения, едно от които да уредите прехвърлянето на застрахователните му полици на Ваше име. Застраховка КАСКО Ако автомобилът, който закупувате има застраховка…

3 важни специфики на застраховките на лизингово имущество

В днешно време е все по-разпространено закупуването на различни видове движими имущества чрез т.нар договор за финансов лизинг. При него лизингодателят отдава на лизингополучателя за ползване дадена движима вещ, срещу…