Защо е трудно договарянето на обезщетение за неимуществени вреди със Застрахователя и как да избера юридическа помощ?

Обезщетенията за неимуществени вреди вследствие на причинено ПТП e доста деликатна тема. Когато става въпрос за здравето на хората е невъзможно да оценим в парична сума колко точно следва да…

Какви са лимитите на отговорност по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите?

Всяка една застраховка има определен лимит, с който Застрахователното дружество ограничава отговорността си до конкретна парична сума. При всички застраховки, които не са задължителни по закон, този лимит се договоря…

В какъв срок трябва да уведомя Застрахователя при събитие по застраховка Имущество

Имущественото застраховане, включва застраховките на дадена вещи или права, които са оценими в пари. При този тип застраховане, настъпването на събитие е съпроводено със срокове за уведомяване на Застрахователите. Тези…

Застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз – специфики

Застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз е втората най-популярна задължителна застраховка на българския застрахователен пазар след застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Много хора, не са наясно, че…

Каква е разликата между обезщетението по Гражданска отговорност за неимуществени вреди и това по застраховки Живот, Злополука и Заболяване

Често пострадалите в пътни инциденти бъркат правото на обезщетение по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите с това по застраховките Живот, Злополука и Заболяване. В настоящата статия ще обясним какво е…