офис IES

Февруари – месец на безплатните консултации по застрахователно право в офиса на Правна кантора IES

Знаете ли кога имате право на обезщетение при ПТП и кога не? Знаете ли какъв е срокът за претендиране на обезщетение за неимущесвени вреди? Случвало ли Ви се Застрахователна компания…

Пътна безопасност на велосипедист

Пътната безопасност на велосипедистите

Поради малкия габарит и лиспата на задължителните светлоотразители на велосипедите, както и неизползването на светлоотразителни жилетки, велосипедистите често се превръщат в едни от най-уязвимите участници в движението по пътищата. Тъй…

застраховка Живот

Отказ по застраховка ,,Живот’’ – уверете се, че основанията за него са коректни

Застраховките ,,Живот’’ осигуряват покритие срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физическо лице. Разновидностите, които се предлагат на пазара са много и различни, в зависимост от нуждите…

Обезщетенията при ПТП и съдебната практика

Обезщетенията при ПТП и съдебната практика

Броят на катастрофите и пострадалите при пътни инциденти в България се запазва изключително голям.  За съжаление повечето хора, въпреки сериозния шок, който са преживяли се сблъскват с противоречива информация за…

срок за застрахователно обезщетение

Какъв е срокът, в който трябва да претендирам застрахователно обезщетение при настъпило ПТП или друго застрахователно събитие?

При настъпване на ПТП, увреденото/пострадалото лице има право да претендира обезщетение от Застрахователя по задължителната застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на виновния водач. При настъпването на друго застрахователно събитие по доброволна застраховка…