Как се определя кой е виновен при ПТП и кой има право на обезщетение?

Обезщетението в случай на ПТП, както за имуществени, така и за неимуществени вреди се дължи от застрахователя по Гражданска отговорност на виновния водач. Как обаче се доказва кой е виновен…

Купих си автомобил на старо, какво се случва със застраховките му?

Покупката на автомобил влече със себе си различни задължения, едно от които да уредите прехвърлянето на застрахователните му полици на Ваше име. Застраховка КАСКО Ако автомобилът, който закупувате има застраховка…

3 важни специфики на застраховките на лизингово имущество

В днешно време е все по-разпространено закупуването на различни видове движими имущества чрез т.нар договор за финансов лизинг. При него лизингодателят отдава на лизингополучателя за ползване дадена движима вещ, срещу…

5 неща, които да запомните във връзка с щетите по застраховка ,,Гражданска отговорност’’

Щетите по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите се завеждат ежедневно, поради многото пътнотранспортни произшествия и липсата на застраховка Каско на повечето МПС-та. Повечето хора обаче нямат специфични познания за това…

Мога ли да получа плащане по повече от една застраховка ,,Живот’’, ,,Злополука’’ или ,,Заболяване’’

Застраховките ,,Живот’’, ,,Злополука’’ и ,,Заболяване’’ се сключват срещу рискове свързани с живота, здравето и телесната цялост на човека. При тях застрахователната сума е фиксирана и се изплаща при настъпване на…