3 важни специфики на застраховките на лизингово имущество

В днешно време е все по-разпространено закупуването на различни видове движими имущества чрез т.нар договор за финансов лизинг. При него лизингодателят отдава на лизингополучателя за ползване дадена движима вещ, срещу…

5 неща, които да запомните във връзка с щетите по застраховка ,,Гражданска отговорност’’

Щетите по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите се завеждат ежедневно, поради многото пътнотранспортни произшествия и липсата на застраховка Каско на повечето МПС-та. Повечето хора обаче нямат специфични познания за това…

Мога ли да получа плащане по повече от една застраховка ,,Живот’’, ,,Злополука’’ или ,,Заболяване’’

Застраховките ,,Живот’’, ,,Злополука’’ и ,,Заболяване’’ се сключват срещу рискове свързани с живота, здравето и телесната цялост на човека. При тях застрахователната сума е фиксирана и се изплаща при настъпване на…

Защо е трудно договарянето на обезщетение за неимуществени вреди със Застрахователя и как да избера юридическа помощ?

Обезщетенията за неимуществени вреди вследствие на причинено ПТП e доста деликатна тема. Когато става въпрос за здравето на хората е невъзможно да оценим в парична сума колко точно следва да…

Какви са лимитите на отговорност по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите?

Всяка една застраховка има определен лимит, с който Застрахователното дружество ограничава отговорността си до конкретна парична сума. При всички застраховки, които не са задължителни по закон, този лимит се договоря…