Съдебна палата

Някои специфики на съдебните дела по застраховка Гражданска отговорност, свързани с материални щети (част 1)

Застрахователните дела са едни от най-специфичните, като в същото време и едни от най-разпространените. Огромна част от съдебните дела са  свързани именно със застрахователни спорове. Това е така, поради факта че…

Отказана или занижена щета по ГО

Какво мога да направя, в случай че щетата ми по Гражданска отговорност е отказана или значително занижена?

Често Застрахователните компании занижават значително размера на определените обезщетения по застраховка Гражданска отговорност или напълно отказват да ги изплатят. Редуцираните обезщетения са практика, поради това че Застрахователите се ръководят от…

Завеждане на щета по ГО

Каква е процедурата за завеждане на щета по Гражданска отговорност при наличие единствено на материални щети (част 2)

В първата част на нашата статия Ви запознахме с това какво трябва да предприемете в случай, че с Вас се случи пътнотранспортно произшествие, което не е по Ваша вина, както…