Отказана или занижена щета по ГО

Какво мога да направя, в случай че щетата ми по Гражданска отговорност е отказана или значително занижена?

Често Застрахователните компании занижават значително размера на определените обезщетения по застраховка Гражданска отговорност или напълно отказват да ги изплатят. Редуцираните обезщетения са практика, поради това че Застрахователите се ръководят от…

Завеждане на щета по ГО

Каква е процедурата за завеждане на щета по Гражданска отговорност при наличие единствено на материални щети (част 2)

В първата част на нашата статия Ви запознахме с това какво трябва да предприемете в случай, че с Вас се случи пътнотранспортно произшествие, което не е по Ваша вина, както…

Завеждане на щета по ГО

Каква е процедурата за завеждане на щета по Гражданска отговорност при наличие единствено на материални вреди (част 1)

Много често, увредените от ПТП не са наясно с правата си за това как могат да получат обезщетение за претърпените от тях материални вреди от Застрахователя на виновния по Гражданска…

офис

Новата подсъдност по застрахователните дела влезе в сила

Съдебните дела срещу Застрахователи вече няма да се водят масово в Софийските съдилища. След приетата промяна в ГПК, предложена поради голямата натовареност на столичните съдилища, подсъдността  по дела за застрахователни…