Правната материя е изключително обширна и на практика е невъзможно даден адвокат или дори средно голяма адвокатска кантора да предлага високо качество на услугите си без да се специализира. Профилирането е необходима предпоставка за всеки да стане истински експерт в дадена дейност – независимо дали се касае за адвокат, лекар, финансист или друг специалист.

Поради тази причина още със създаването на кантората ние се ангажирахме в това да бъдем изцяло съсредоточени в застрахователното право и обезщетенията при ПТП и трудови злополуки (неимуществени вреди). Работата на един адвокат по застрахователно право е специфична, както е специфична работата на всеки един професионалист в друга правна сфера.

Какво трябва да очаквате от един адвокат по застрахователно право?

  • Детайлно познаване на законодателството в сферата на застраховането и общите условия по доброволните застраховки;
  • Детайлно познаване на практиките при всеки един застраховател при разглеждането на претенции на пострадали при ПТП, възможностите за сключване на споразумение;
  • Детайлно познаване на съдебната практика за всички видове увреждания на здравето или дела за кръвнина вследствие на ПТП (при всички положения клиентите трябва да имат достъп до тази съдебна практика);
  • Детайлно познаване и сериозен практически опит в досъдебната и съдебна фаза на наказателното производство срещу виновния водач при ПТП;
  • Детайлно познаване и сериозен практически опит при воденето на граждански дела срещу застрахователи – механизъм на ПТП, доказване на болки и страдания, въпроси към вещите лица и много други

Изборът на истински експерт в застрахователното право е от съществено значение да получите справедливо и максимално обезщетение от застрахователя.

Правна кантора IES е една от малкото кантори, изцяло специализирани в сферата на застрахователното право и обезщетенията при ПТП и трудови злополуки с практика в цялата страна. Свързвайки се с нас ние Ви гарантираме професионализъм и ангажираност с Вас и Вашия казус. Над 3000 души се възползваха от нашите безплатни консултации онлайн и по телефон, а за всеки наш клиент ние гарантираме няколко прости неща:

  1. пълна ангажираност и достъпност до нас;
  2. професионален модел на работа и комуникация;
  3. всичко необходимо да постигнем най-добрия резултат.