Често изплащането на застрахователно обезщетение от застрахователните компании се отлага във времето. Причината за това може да бъде неспазването на определен в закона срок или отказа на застрахователната компания да изплати обезщетението и преследването му по съдебен ред. Независимо от причината обаче, при забава за изплащане на застрахователно обезщетение Ви се дължи законна лихва. Годишният размер по просрочени парични задължения е равен на основния лихвен процент на БНБ плюс 10 процентни пункта.

В кои случаи се дължи законна лихва

В Кодекса за застраховането са описани сроковете, които застрахователите трябва да спазват при изплащането на застрахователни обезщетения. При изпадането им в забава се дължи законна лихва. Например, когато сте предявили претенция по застраховка ,,Живот’’, ,,Злополука’’,,Гражданска отговорност на автомобилистите’’, ,,Каско на МПС’’ или друга имуществена застраховка след изтичане на 15 работни дни от представяне на последното писмено изискано доказателство следва да получите застрахователно обезщетение. Ако това не се случи или сте получили неоснователен отказ Ви се дължи законна лихва, която се изчислява до датата на изплащане на сумата.

Изплащат ли на практика застрахователите законна лихва

При забавяне в изплащането на обезщетение по доброволен ред не очаквайте застрахователното дружество да Ви изплати законната лихва за забавата. Това обаче неминуемо ще се случи ако се стигне до съдебно дело, законната лихва се претендира от Вас и бъде присъдена от съда. В този случай, застрахователят със сигурност ще я заплати при влизане в сила на решението на съда и изпълнението на решението.

Трябва ли да представя банкова сметка, за да имам право на законна лихва

Следва да имате предвид, че застрахователят не дължи лихва, ако не сте му дали възможността да плати обезщетение, когато не сте му предоставили данни за банковата Ви сметка при предявяването на претенцията.

Как мога да изчисля каква е точната сума за законна лихва, която ми се дължи

Щом съдебното решение по делото Ви влезе в сила Вашият адвокат по застрахователно право ще Ви информира за приблизителната законна лихва. Приблизителна е защото тя се изчислява до датата на плащането и може да бъде сметната с точност едва щом задължението бъде платено. Бихте могли също така да направите проверка като ползвате онлайн калкулатор за законна лихва. Не се колебайте да се свържете с Правна кантора IES ако сте получили неоснователен отказ за изплащане на застрахователно обезщетение или сте пострадали при ПТП с имуществени или неимуществени вреди.

Свързани статии