Изплащането на застрахователно обезщетение обикновено е дълъг и продължителен процес. От датата на предявяването на претенцията към застрахователя могат да минат няколко месеца до окончателното произнасяне на застрахователното дружество. Това е така, тъй като за изясняване на основанието за плащане и размера на обезщетението често са нужни допълнителни документи на застрахователя.

Какво обаче се случва ако застрахователя откаже плащане или обезщетението, което получите е занижено? Голяма част от хората се съгласяват с мотивите на застрахователя. Други, решават да обжалват решението импулсивно без да са проучили внимателно дали правата им са нарушени.

Какъв е правилният подход ако получите отказ по застраховка или занижено обезщетение

Не реагирайте импулсивно, запознайте се внимателно с мотивите на застрахователя, прегледайте застрахователната полица и общите условия по нея. Ако се касае за обезщетение по Гражданска отговорност на автомобилистите прегледайте още веднъж документите, които сте представили на застрахователя свързани с доказване на отговорността на виновния водач. Ако обезщетението е изплатено в по-малък размер изискайте от застрахователя как е било изчислено.

Необходимо ли е да се консултирам с юрист преди да изготвя жалба

При отказ или занижено обещетение по застраховка винаги е добре да се консултирате с опитен експерт по застрахователно право. Той ще може да разгледа внимателно документите, с които разполагате и да Ви каже дали решението на застрахователя е коректно или правата Ви са нарушени.

Как да постъпя ако отказът е неоснователен

Ако след консултацията с адвокат по застрахователно право се установи, че отказът е неоснователен помислете дали да търсите обезщетението си по съдебен ред. Не се отказвайте да търсите правата си особено ако съветът на специалистите е че имате право на обезщетение. Ангажирането на адвокат по застрахователно право от Правна кантора IES е отлична възможност за Вас да защитите правата си. Кантората ще Ви осигури както обжалване по доброволен ред на решението на застрахователното дружество, така и съдебно представителство при необходимост.

Можете да се консултирате с нас на националните ни телефони или онлайн, както и в кантората ни след предварително запазен час.