При застраховките Каско на МПС се предвиждат различни методи за изплащане на обезщетение за имуществени вреди. В зависимост от условията на застраховката те могат да бъдат следните:

  • Изплащане на обезщетение по експертна оценка;
  • Отстраняване на щетите чрез доверен сервиз на застрахователя;
  • Отстраняване на щетите чрез официален сервиз за съответната марка на автомобила

Третият метод на обезщетяване обикновено се предлага от застрахователите за гаранционните автомобили или срещу заплащане на допълнителна премия към застраховката.

Отстраняването на щетите чрез доверен сервиз на застрахователя се предлага за автомобили, които са на определени години в зависимост от условията на застраховката или при определен минимален размер на застрахователната премия. В случай, че имате тази опция и настъпи щета имате възможност да изберете дали автомобилът да бъде ремонтиран в такъв сервиз или да Ви бъде изплатено обезщетение по експертна оценка.

Какви са сроковете за ремонт при ползването на доверен сервиз?

Ако в застрахователната полица не е посочен срок задължение на застрахователя е да възложи ремонта писмено на доверен сервиз (чрез възлагателно писмо) в срок до 15 работни дни от представяне на всички необходими документи по щетата. Сервизът от своя страна има задължението да извърши ремонта в ,,разумен за изпълнението’’ срок. Именно този срок на практика доста често се оказва доста продължителен. Автомобилът може да остане в сервиза с месеци и Вие нямате ефективни правни инструменти, чрез които да защитите интересите си ако в застрахователната полица не е записано за колко време трябва да бъде приключен ремонта.

Кой гарантира за качеството на ремонта?

В случай, че считате че ремонтът е извършен некачествено можете да потърсите отговорност както на самия сервиз, така и на застрахователя, който е направил възлагането. За съжаление спорът едва ли ще може да се реши доброволно и е твърде вероятно да се наложи да търсите правата си в съда.

Предимства и недостатъци на това да ползвате доверен сервиз

Предимствата на ползването на доверен сервиз са свързани с това, че автомобилът ще бъде ремонтиран, докато при плащането по експертна оценка е твърде вероятно сумата, която ще Ви бъде изплатена да не е достатъчна за отстраняване на щетите. От друга страна недостатъците са доста сериозни – сроковете са неясни и качеството не винаги е гарантирано, особено когато става въпрос за непознат за Вас сервиз.

Правна кантора IES специализира в сферата на застрахователното право. В случай, че имате въпроси или конкретен казус свържете се с нашите адвокати по застрахователно право. Консултациите онлайн и по телефон са безплатни и се извършват всеки ден от 09:00 ч. до 19:30 ч.