Отказ по Каско при кражба на автомобил

Отказ по Каско при кражба на автомобил – кога правата Ви са нарушени

Застраховката Каско е най-разпространената доброволна застраховка в България. Тя на практика е класическа имуществена застраховка на движимо имущество – сухопътно превозно средство, най-често лек автомобил. Застраховката покрива различни рискове, като всички застрахователни дружества, които я предлагат могат да застрах...

Прочетете още

car-85320_1920

Защо толкова често щетите по автомобилите се определят като „тотална щета“

В разговорната реч терминът "тотална щета" се е наложил като нещо, което не може да бъде възстановено. В застрахователното право има нормативна дефиниция, която е следната: "Тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишава 70 на сто от действите...

Прочетете още

mechanical-1419946_1920

Ремонт в доверен сервиз или обезщетение по експертна оценка?

При застраховките Каско на МПС се предвиждат различни методи за изплащане на обезщетение за имуществени вреди. В зависимост от условията на застраховката те могат да бъдат следните: Изплащане на обезщетение по експертна оценка; Отстраняване на щетите чрез доверен сервиз на застрахователя; Отстраняване на щет...

Прочетете още

car-buying-car-dealership-car-mechanic-97075

Купих си автомобил на старо, какво се случва със застраховките му?

Покупката на автомобил влече със себе си различни задължения, едно от които да уредите прехвърлянето на застрахователните му полици на Ваше име. Застраховка КАСКО Ако автомобилът, който закупувате има застраховка Каско на МПС Вие и прехвърлителят следва да известите Застрахователя за промяната на собствеността. Изгот...

Прочетете още

подписване на документ

3 важни специфики на застраховките на лизингово имущество

В днешно време е все по-разпространено закупуването на различни видове движими имущества чрез т.нар договор за финансов лизинг. При него лизингодателят отдава на лизингополучателя за ползване дадена движима вещ, срещу което лизингополучателят му заплаща лизингова вноска. След изплащането на последната вноска лизингодат...

Прочетете още