Защо толкова често щетите по автомобилите се определят като ,,тотална щета’’

В разговорната реч терминът ,,тотална щета’’ се е наложил като нещо, което не може да бъде възстановено. В застрахователното право има нормативна дефиниция, която е следната :

,, Тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишава 70 на сто от действителната му стойност…’’

В застраховането, тази дефиниция отговаря и на израза ,,икономически тотал’’, което означава, че ремонтът е икономически неизгоден и автомобилът следва да се бракува. ,,Фактически тотал’’ от своя страна имаме когато уврежданията са такива, че ремонтът е невъзможен, така че автомобилът да функционира нормално.

  • Кой определя дали една щета е тотална?

Решението дали щетата да бъде обявена за тотална е на застрахователната компания, тъй като тя оценява действителната стойност на автомобила. От застрахователната компания представят документ на собственика на МПС-то, с който той прекратява регистрацията на автомобила.

  • Защо толкова често се случва застрахователите да определят щетата за тотална

На практика в голям процент от случаите ремонтът на МПС-то е възможен и цената му не надхвърля 70% от действителната стойност. За съжаление обаче, застрахователите често занижават тази действителна стойност и излиза, че ремонтът е икономически неизгоден. Така застрахователите понякога занижават платеното обезщетение поради оценката на действителната стойност, която правят погрешно без да отчитат реалните пазарни цени на даден автомобил.

  • Какво мога да направя ако не искам да свалям от отчет МПС-то?

Ваше право е да ремонтирате автомобила си и да продължите да го ползвате. Задължение на застрахователя е да Ви изплати обезщетение, независимо дали сте изпълнили административното си задължение за сваляне на автомобила от отчет. В случай, че застрахователят не иска да Ви преведе обезщетението можете да го претендирате по съдебен ред.

В случай, че имате застрахователен казус, свързан с тотална щета на МПС не се колебайте да се свържете с Правна кантора IES. Консултацията с адвокат по застрахователно право може да Ви помогне да получите справедливо обезщетение, равняващо се на реално претърпените вреди.