В разговорната реч терминът „тотална щета“ се е наложил като нещо, което не може да бъде възстановено. В застрахователното право има нормативна дефиниция, която е следната:

„Тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишава 70 на сто от действителната му стойност…“

В застраховането, тази дефиниция отговаря и на израза „икономически тотал“, което означава, че ремонтът е икономически неизгоден и автомобилът следва да се бракува. „Фактически тотал“ от своя страна имаме когато уврежданията са такива, че ремонтът е невъзможен, така че автомобилът да функционира нормално. И в двата случая се дължи обезщетение при условията на тотална щета.

Кой определя дали една щета е тотална?

Решението дали щетата да бъде обявена за тотална е на застрахователната компания, тъй като тя оценява действителната стойност на автомобила. От застрахователната компания представят документ на собственика на МПС-то, с който той прекратява регистрацията на автомобила, след което се пристъпва към изплащането на обезщетение.

Защо толкова често се случва застрахователите да определят щетата за тотална?

На практика в голям процент от случаите ремонтът на МПС-то е възможен и цената му не надхвърля 70% от действителната стойност. За съжаление обаче, застрахователите често занижават тази действителна стойност и излиза, че ремонтът е икономически неизгоден. Така застрахователите понякога занижават платеното обезщетение поради оценката на действителната стойност, която правят погрешно без да отчитат реалните пазарни цени на даден автомобил.

Какво мога да направя ако не искам да свалям от отчет МПС-то?

Ваше право е да ремонтирате автомобила си и да продължите да го ползвате. Задължение на застрахователя е да Ви изплати обезщетение при условията на тотална щета, независимо дали сте изпълнили административното си задължение за сваляне на автомобила от отчет. В случай, че застрахователят не иска да Ви преведе обезщетението можете да го претендирате по съдебен ред.

Кога да се обърна към адвокат?

Ако застрахователят откаже изплащането на обезщетение при тотална щета или занижи значително определената действителна стойност е разумно да се обърнете към специалист. В случай, че имате застрахователен казус, свързан с тотална щета на МПС не се колебайте да се свържете с Правна кантора IES. Консултацията с адвокат по застрахователно право може да Ви помогне да получите справедливо обезщетение, равняващо се на реално претърпените вреди.