Често застрахованите потребители на застрахователни услуги по застраховка ,,Каско’’ или потърпевшите с имуществени вреди по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите са на мнение, че с моторното им превозно средство е настъпила т.нар. тотална щета. В Кодекса за застраховането е вписано какво всъщност представлява ,,тотална щета.

Съгласно чл.193, ал.4 от Кодекс за застраховането (КЗ) Тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишават 70 на сто от действителната му стойност.“
В чл.193, ал.3 от КЗ е предвидено, че: „Преди изплащане на обезщетение, определено като тотална щета на моторно превозно средство, регистрирано в Република България, застрахователят изисква от потребителя на застрахователна услуга доказателство за прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство.

Важно е за потребителите на застрахователни услуги да са наясно, че ако веднъж бъде прекратена регистрацията в КАТ поради настъпила „тотална щета“, повече няма да бъде възможно същият автомобил да бъде регистриран в КАТ, дори и всички повреди по него да бъдат отремонтирани.