Със застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се застрахова отговорността на водача на определено МПС за вредите, които то може да нанесе на третите лица. В общият случай застрахователната компания, която е платила обезщетение за неимуществени вреди във връзка с причинено ПТП не може да изиска обратно това обезщетение от виновния водач. Все пак в Кодекса за застраховането са уредени определени хипотези, при които това правило не важи и застрахователната компания има право на регрес към виновния, чиято отговорност е застрахована със застрахователен договор по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Тези хипотези, са следните:
(3) По застраховка „Гражданска отговорност“, която е задължителна, застрахователят
отговаря спрямо увредения и когато застрахованият го е увредил умишлено.
Регресен иск
Чл. 227. Застрахователят има право на регресен иск срещу застрахования:
1. за всичко платено на увредения – в случаите по чл. 226, ал. 3;
2. за платените лихви за забава, съответстващи на периода от датата на настъпване на застрахователното събитие до датата на съобщаване на обстоятелствата по чл. 224, ал. 1 от застрахованото лице или до датата на предявяване на прекия иск по чл. 226, ал. 1, освен ако застрахованото лице не е изпълнило задълженията си по причини, които не могат да му се вменят във вина;
3. за размера на договореното самоучастие в случаите по чл. 226, ал. 2, изречение второ.(не е приложимо при задължителната застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите.)

Право на регрес
Чл. 274. (1) Освен в случаите по чл. 227, застрахователят има право да получи от застрахования платеното от застрахователя обезщетение, когато застрахованият при настъпването на пътнотранспортното произшествие:
1. е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог, или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог;
2. не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в моторното превозно средство, която застрашава безопасността на движението, и пътнотранспортното произшествие е възникнало в резултат на това.
(2) Застрахователят има право да получи платеното обезщетение от лицето, управлявало моторното превозно средство без свидетелство за управление.

Имайте предвид, че ако сте пострадал при ПТП или наследник на починал вследствие на ПТП, който не е предизвикал настъпването на произшествието Вие имате право да получите обезщетение от застрахователната компания на виновния водач, независимо дали е налице някоя от изброените по-горе хипотези. Правото на регрес се осъществява след като застрахователната компания плати обезщетението на потърпевшите от ПТП-то лица и те нямат никакво отношение към това. Ако сте пострадал при ПТП или наследник на починало лице, вследствие на ПТП може да се свържете с нас за съдействие и безплатни консултации.