Какви са задълженията на увреденото лице и на застрахования при настъпване на ПТП?

При настъпване на ПТП застрахованият, както и увреденото лице имат определени задължения във връзка с последиците от ПТП-то. Тези задължения са описани в закона и следва да се спазват, за да няма проблеми при изплащането на застрахователни обезщетения. В задълженията на застрахования се включват да направи необходим...

Прочетете още

В кои случаи застрахователят може да откаже изплащането на щета за неимуществени вреди по Гражданска отговорност?

Случаите, в които застрахователната компания може да откаже изплащането на обезщетение за неимуществени вреди на пострадалите в ПТП са изчерпателно изброени в Кодекса за Застраховането. Никоя застрахователна компания не може да урежда други изключения на покритието по застраховка Гражданска отговорност на автомобилисти...

Прочетете още

За кой е задължителна застраховка Трудова злополука?

Застраховка "Трудова злополука"" е задължителна за определен кръг лица. Това е уредено в Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска ,,трудова злополука’’. В тази Наредба е вписано, че на задължително застраховане за риска трудова злополука подлежат работниците и служителите, които извъ...

Прочетете още

Кои лица попадат в квалификацията пострадало лице и увредено лице по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите?

В Кодекса за застраховането е посочено кои лица могат да бъдат третирани като пострадали и увредени от ПТП: Като пострадало е определено всяко лице, което е починало или е претърпяло телесни увреждания, причинени от моторни превозни средства. Текстът е много общ и обхваща всички видове телесни увреждания, независимо д...

Прочетете още

answer-career-close-up-221164

Какви са минималните лимити на отговорност на застрахователите по Гражданска отговорност?

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е една от задължителните застраховки съгласно българското законодателство. Това не е случайно, тъй като застраховката покрива вреди, чийто размер би могъл да бъде изключително голям и в някои случаи непосилен за изплащане дори през целия живот на човека. Минимални...

Прочетете още