В Кодекса за застраховането е посочено кои лица могат да бъдат третирани като пострадали и увредени от ПТП:

Като пострадало е определено всяко лице, което е починало или е претърпяло телесни увреждания, причинени от моторни превозни средства. Текстът е много общ и обхваща всички видове телесни увреждания, независимо дали става въпрос за лека, средна или тежка телесна повреда.

Като увредено е определено всяко лице, включително пострадалото лице, което има право на обезщетение за вреди, причинени от моторни превозни средства.

В общи линии пострадало е лицето, което има право на обезщетение за претърпяни неимуществени вреди, а увредено е лицето, което има право на обезщетение за претърпяни имуществени вреди.

И в двата случая ние Ви съветваме да се свържете с адвокат от застрахователна кантора IES . Ние сме специалисти в сферата на застрахователното право и ще защитим правата Ви, в случай че сте пострадал от ПТП или в случай че следва да получите обезщетение за имуществени или неимуществени вреди.