Какви са минималните лимити на отговорност на застрахователите по Гражданска отговорност?

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е една от задължителните застраховки съгласно българското законодателство. Това не е случайно, тъй като застраховката покрива вреди, чийто размер би могъл да бъде изключително голям и в някои случаи непосилен за изплащане дори през целия живот на човека. Минималните лимити на отговорност по застраховката са фиксирани в чл.266 от Кодекса за застраховането. От 2012г. минималните лимити на отговорност за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт са в размер на:

  • 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;
  • 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица

За вреди на имущество този лимит е в размер на 2 000 000 лв. за всяко събитие.

IES предлага безплатни онлайн консултации по застрахователно право. Ние ще защитим правата Ви пред застрахователните компании. Задайте Вашите въпроси във формата за безплатна онлайн консултация.