Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е една от задължителните застраховки съгласно българското законодателство. Това не е случайно, тъй като застраховката покрива вреди, чийто размер би могъл да бъде изключително голям и в някои случаи непосилен за изплащане дори през целия живот на човека. Минималните лимити на отговорност по застраховката са фиксирани в чл.492 от Кодекса за застраховането.

От 2018 г. минималните лимити на отговорност за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт са в размер на 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица.

За вреди на имущество този лимит е в размер на 2 100 000 лв., независимо от броя на увредените лица. Тези лимити важат до началото на 2024г., когато лимитите следва да бъдат увеличени в съответствие с промени в Европейското законодателство.

Правна кантора IES предлага безплатни онлайн консултации по застрахователно право. Ние ще защитим правата Ви пред застрахователните компании  при отказ за изплащане на обезщетение или ако сте пострадали в ПТП. Задайте Вашите въпроси във формата за безплатна онлайн консултация.