Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е една от задължителните застраховки съгласно българското законодателство. Това не е случайно, тъй като застраховката покрива вреди, чийто размер би могъл да бъде изключително голям и в някои случаи непосилен за изплащане дори през целия живот на човека. Минималните лимити на отговорност по застраховката са фиксирани в чл.492 от Кодекса за застраховането.

От 2018 г. минималните лимити на отговорност за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт са в размер на 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица.

За вреди на имущество този лимит е в размер на 2 100 000 лв., независимо от броя на увредените лица.

Правна кантора IES предлага безплатни онлайн консултации по застрахователно право. Ние ще защитим правата Ви пред застрахователните компании  при отказ за изплащане на обезщетение или ако сте пострадали в ПТП. Задайте Вашите въпроси във формата за безплатна онлайн консултация.