Обезщетението за неимуществени вреди по застраховка Гражданска отговорност може да бъде изисквано до 5 години от датата на настъпването на ПТП-то. Дори да смятате, че от настъпването на ПТП-то е изминало твърде дълго време имайте предвид, че правата по застрахователния договор за застраховка Гражданска отговорност се погасяват с петгодишна давност. Същото важи и за застраховки „Живот“ и „Злополука“. По всички останали застраховки давността е тригодишна. Това е уредено в чл.197 от Кодекса за застраховането.

В случай, че се нуждаете от правна помощ по застрахователно право или се нуждаете от съдействие при предявяване на претенция по доброволен или съдебен ред във връзка с претърпени неимуществени вреди от ПТП може да се обърнете към нас. Ние гарантираме висок професионализъм в сферата на застрахователното право. Задайте Вашите въпроси безплатно онлайн във формата за безплатна онлайн консултация.