Обезщетението за неимуществени вреди по застраховка Гражданска отговорност може да бъде изисквано до 5 години от датата на настъпването на ПТП-то. Дори да смятате, че от настъпването на ПТП-то е изминало твърде дълго време имайте предвид, че правата по застрахователния договор за застраховка Гражданска отговорност се погасяват с петгодишна давност. Същото важи и за застраховки „Живот“ и „Злополука“. По всички останали застраховки давността е тригодишна. Това е уредено в чл.378 от Кодекса за застраховането:

Давност

Чл. 378. (1) Правата и задълженията по застрахователния договор във връзка със застрахователното обезщетение се погасяват с тригодишна давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие.
(2) Правата и задълженията по застрахователния договор по застраховки „Живот“, „Злополука“, „Заболяване“ и по преки искове по застраховки „Гражданска отговорност“ по т. 10 – 13, раздел II, буква „А“ от приложение № 1 във връзка със застрахователното обезщетение или сума се погасяват с 5-годишна давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие.

Кога трябва да се обърнете към адвокат

Често пострадалите при ПТП получават грешни съвети, че процедурата трябва да започне веднага след настъпване на инцидента. Това не е така. На първо място следва да обърнете внимание на здравословното си състояние, след което да ангажирате адвокат, който да защити интереса Ви във връзка с ПТП-то и с оглед правото Ви на обезщетение.

В случай, че се нуждаете от правна помощ и съдействие при предявяване на претенция по доброволен или съдебен ред във връзка с претърпени неимуществени вреди от ПТП може да се обърнете към адвокат ПТП от Правна кантора IES. Ние гарантираме висок професионализъм в сферата на застрахователното право. Задайте Вашите въпроси безплатно онлайн във формата за безплатна онлайн консултация или се свържете с нас по телефона.