Обезщетение при смърт при ПТП от застраховател

Обезщетение при смърт при ПТП от застраховател

Застрахователните обезщетения при смърт при ПТП (кръвнина при ПТП) са изключително деликатна материя. За съжаление България е с изключително голям брой жертви от катастрофи на глава от населението. Причините за това са много. В настоящата кратка статия ще се спрем на конкретен аспект от тези трагични събития, а именно ...

Прочетете още

Обезщетение при ПТП – отразява ли се инфлацията

Обезщетение при ПТП – отразява ли се инфлацията на сумата

В последните години в целия свят се наблюдават сериозни инфлационни процеси. В България, изминалата 2022г. донесе нива на инфлацията над средните за Европейския съюз. Инфлационните процеси бяха една от основните теми, коментирани от много специалисти в различни области. Има ли връзка инфлацията със сумите, които се оп...

Прочетете още

IES LOGO on forlder

Обезщетение при средна телесна повреда при ПТП

Най-честият въпрос, който получава кантората ни от пострадали при ПТП е ,,Какво обезщетение мога да получа ако съм прострадал при ПТП със средна телесна повреда?’’ Отговорът на този въпрос не е лесен, тъй като зависи от множество фактори. Но нека на първо място обясним какво е средна телесна повреда. Съгласно...

Прочетете още

pexels-mohammad-danish-891059

Как съдът трябва да определи обезщетението за неимуществени вреди при ПТП?

Застрахователното обезщетение, което се дължи в полза на пострадалите от ПТП или техните наследници често предизвиква въпроси. Какво обезщетение се дължи? Как се определя? Как е възможно човешкото здраве и живот да бъдат оценени в парична равностойност? Съгласно действащото законодателство в чл.52 от ЗЗД "Обезщетени...

Прочетете още

pexels-pixabay-48148

В какъв срок следва да получа обезщетение ако съм пострадал при ПТП?

Сроковете за изплащане на обезщетения от пострадалите при ПТП зависят от много индивидуални фактори. На първо място следва да бъде отбелязано, че за да възникне правото да бъде получено обезщетение от застраховател по ,,Гражданска отговорност’’ пострадалото лице не трябва да бъде отговорно за катастрофата. Потърпевшият...

Прочетете още