Застрахователното обезщетение за физически наранявания при ПТП може да се претендира в рамките на 5-годишен давностен срок. На практика, пострадалите и техните адвокати могат да предявят претенцията към Застрахователя по всяко време в рамките на този период.

Кога обаче е най-удачно да се предяви претенция към Застрахователя и има ли смисъл да се бърза, прочетете в следващите редове.

В зависимост от индивидуалния случай конкретната стратегия може да бъде различна. Например, ако се касае за лека телесна повреда не се завежда разследване на инцидента под надзора на Прокуратурата. В този случай е важно да се снабдите с констативен протокол за ПТП с пострадали лица. Предявяването на претенцията може да стане веднага щом лечението Ви приключи и състоянието Ви се подобри, т.е Вашият адвокат може да претендира обезщетение с протокола и медицинските Ви документи, както и да започне преговори със застрахователя.

Ако се касае за съставомерно деяние, а именно средна или тежка телесна повреда или смъртен случай в ПТП ще бъде образувано досъдебно производство. Събраните доказателства по него са важни и за целите на застрахователната претенция. Поради тази причина Вашият авокат често ще препоръча първо да приключи досъдебното производство и слeд това да се предяви претенция към застрахователя с доказателствата от разследването -съдебномедицинска експертиза, автотехническа експертиза, фотоалбум, констативен протокол за оглед, протоколи за разпит и др.

Това обаче не е универсално правило. В някои случаи обстоятелствата около ПТП-то са добре изяснени още с констативния протокол за ПТП с пострадали лица. Тогава е възможно изплащането на обезщетение преди приключване на досъдебното производство.

Как действаме ние от Правна кантора IES?

Както изложихме по-горе няма универсално правило в кой момент е най-добре да се предяви претенцията. Въпреки това в нашата практика за повечето случаи ние предпочитаме да се обърнем към застрахователя максимално бързо поради факта, че съгласно Кодекса за застраховането след изтичане на 3 месеца от предявяване Застрахователят започва да дължи законна лихва, която увеличава обезщетението. Така, ако не се постигне споразумение между страните съдът ще присъди допълнително законна лихва, на която има право пострадалия.

При въпрос относно полагащото Ви се обезщетение в случай на ПТП не се колебайте да се обърнете към Правна кантора IES. Консултацията с адвокат по застрахователно право е от съществено значение за обезщетението, което ще получите. В същото време не забравяйте, че имате достатъчно време и ангажирането на адвокат не е спешно, поне докато здравето Ви не се подобри. Кантората ни продължава своята кампания за безплатни консултации в Централата ни в град София, както и в офисите ни в цялата страна. Повече за нея, можете да прочетете тук.