За съжаление голям брой от пострадалите при ПТП имат сериозни увреждания на здравето. Най-често срещаните средни  телесни повреди  в катастрофи са счупвания на крак или ръка, което представлява трайно затрудняване на движението им.

Обезщетението при ПТП, когато пострадалият е със средна телесна повреда може да варира в много големи граници и да зависи от множество фактори. Основните са характерът на средната телесна повреда, периодът на възстановяване, възрастта на пострадалия, както и дали той е допринесъл за тежестта на травмите (например като не е носил предпазен колан).

Важно е да знаете, че при средна телесна повреда обезщетението, което следва да получите е сериозно и не трябва да се отказвате от получаването му. Също така винаги търсете правна помощ на специалисти в сферата, защото застрахователното право е много специфично и изисква сериозен опит, експертиза и много добро познаване на съдебната практика.

Правна кантора IES може да Ви съдейства за получаването на максимално обезщетение ако сте пострадали при ПТП. нашата работа се заплаща само при успешен резултат и чак когато Вие получите обезщетение от застрахователя на отговорния за катастрофата. Вие не ни дължите нищо предварително или в случай, че не успеем да Ви осигурим застрахователно обезщетение.

Свържете се с нас или задайте своите въпроси онлайн.