Най-често срещаните средни телесни повреди  при ПТП са счупвания на крак или ръка, което представлява трайно затрудняване на движението им. Налице са и много други травми, които се характеризират като средни телесни повреди.

  • Кой определя какъв е характера на телесната повреда

Характера на телесната повреда – лека, средна или тежка се определя от вещо лице – съдебен лекар. Когато първоначалните данни са за средна телесна повреда или тежка телесна повреда се образува досъдебно производство, чийто предмет е да се установи дали е извършено престъпление. В рамките на това разследване се изследва и характера на телесната повреда, като за целта се назначава съдебномедицинска експертиза. Тя се изготвя от съдебен лекар. Дефинициите за телесни повреди са в Наказателния Кодекс, където изчерпателно са описани видовете телесни повреди. Така, за да бъде една телесна повреда средна е необходимо да е причинено едно от следните: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

  • Какво е обезщетението при ПТП за средна телесна повреда

Обезщетението при ПТП, когато пострадалият е със средна телесна повреда може да варира в много големи граници и да зависи от множество фактори. Основните са характерът на средната телесна повреда, периодът на възстановяване, възрастта на пострадалия, както и дали той е допринесъл за тежестта на травмите (например като не е носил предпазен колан).

Важно е да знаете, че при средна телесна повреда обезщетението, което следва да получите е сериозно и не трябва да се отказвате от получаването му. Също така винаги търсете правна помощ от специалисти в сферата, защото застрахователното право и обезщетенията при ПТП са много специфични и изискват сериозен опит, експертиза и много добро познаване на съдебната практика.

  • Какъв е нашият профил

Правна кантора IES е изцяло специализирана в обезщетенията при ПТП, включително когато е налице средна телесна повреда. Работим на територията на цяла България като представляваме пострадали при ПТП или техните близки. Нашата работа се заплаща само при успешен резултат и чак когато Вие получите обезщетение от застрахователя на отговорния за катастрофата. Вие не ни дължите нищо предварително или в случай, че не успеем да Ви осигурим застрахователно обезщетение. Кантората ни предлага напълно безплатни консултации с адвокат ПТП онлайн, по телефон и на място в офисите ни в цялата страна.

Свържете се с нас или задайте своите въпроси онлайн.