Ако сте получили отказ от застрахователя по Каско при кражба на автомобил ние ще Ви съдействаме с юридическа помощ. Правна кантора IES работи с партньори адвокати във всички областни градове.

Най-популярната доброволна застраховка на пазара – застраховка Каско на МПС доста често предизвиква негативни емоции в потребителите на застрахователни услуги. Разбира се това важи в най-голяма степен когато се касае за неизплатени обезщетения по застраховката. Един от най-често срещаните рискове, по които се отказва изплащането на обезщетение e риска кражба на МПС.

Отказите на застрахователя по риска кражба най-често се базират на някакво задължение на застрахования, което застрахователят твърди, че не е изпълнено. Тези задължения са описани в общите условия на застраховката. Като примери за такива задължения са уведомяването в рамките на 24 часа на застрахователя, поставянето на фабрична аларма на МПС-то, необходимостта от оглед на МПС-то при подновяване на полицата без прекъсване и други. Важно е да отбележим, че е от съществено значение неизпълненото задължение пряко да е довело до настъпването на застрахователния риск за да е налице основание за отказ от страна на застрахователя. В случай, че то е допринесло за настъпването на риска обезщетението може да се намали, но не и да се откаже. Застрахователят е този, който следва да докаже връзката между поведението на застрахования и настъпилото застрахователно събитие.

В случай, че сте получили отказ от застрахователя по застраховка Каско, във връзка с кражба на МПС, не се колебайте да се обърнете към нас за юридическо съдействие. Ние получаваме възнаграждение само при успешен резултат. Ако имате въпроси можете да ги зададете във формата ни за безплатна онлайн консултация.