Срокът за изплащане на обезщетение по застрахователни претенции е 15 работни дни от предоставяне на последния изискан от застрахователя документ. При застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е фиксиран и друг срок-за окончателното произнасяне по претенция, независимо какви документи са изискани допълнително. Този срок е три месеца от предявяването на претенцията пред застрахователя или пред неговия представител за уреждане на претенции.

В този срок застрахователят следва да определи и изплати обезщетението или мотивирано да откаже плащането. В Кодекса за застраховането е вписано, че застраховател не може да откаже да се произнесе по основателността на претенция за обезщетение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, когато за удостоверяването на пътнотранспортно произшествие е бил представен някой от следните документи:

  1. констативен протокол за пътнотранспортно произшествие;
  2. протокол за пътнотранспортно произшествие;
  3. протокол за пътнотранспортно произшествие, непосетено на място от органите на Министерството на вътрешните работи;
  4. друго удостоверение, издадено на законово основание от органите на Министерството на вътрешните работи, или
  5. двустранен констативен протокол, вписан по установения ред в службите на Министерството на вътрешните работи и съставен, когато от пътнотранспортното произшествие са причинени само имуществени вреди, които не възпрепятстват движението на моторното превозно средство на собствен ход, и има съгласие между участниците в пътнотранспортното произшествие относно обстоятелствата, свързани с неговото настъпване.

Често се случва законоустановените срокове да не бъдат спазени от застрахователните компании.

Имайте предвид, че при предявена претенция пред застрахователя, той следва да Ви уведоми дали ще са необходими допълнителни документи в 45-дневен срок от предявяването на претенцията. Тремесечният срок за произнасяне по претенцията е общ и включва времето за набавяне на допълнителни документи, в случай че са изискани такива.

В случай, че се нуждаете от правна помощ по застрахователно право Ви съветваме да се обърнете към нас за съдействие.

Консултацията с адвокат при ПТП би била полезна, независимо дали сте получили отказ за изплащане на обезщетение по ,,Гражданска отговорност“, занижено такова или сте пострадали с физически наранявания. Правна контара IES специализира в сферата на застрахователното право и предоставя безплатни консултации по телефон и онлайн. В случай, че правата Ви са нарушени, ще Ви съдействаме за получаването на справедливо обезщетение от застрахователя.