Сключването на застраховка Живот е сериозно решение, особено когато се касае за дългосрочна спестовна застраховка. Поради тази причина законодателят е предвидил възможност застрахования да се откаже от договора.

Всяко Физическо лице, сключило индивидуален застрахователен договор по застраховка „Живот“ със срок повече от 6 месеца, има право едностранно да прекрати договора в срок 30 дни от датата, на която е било уведомено за сключването на застрахователния договор.

Независимо, че сте подписали договор за застраховка Живот и сте заплатили първата застрахователна премия по него, Вие имате право в рамките на тези 30 дни внимателно да премислите решението си и едностранно да прекратите договора. Вие също така имате право да получите заплатената застрахователна премия обратно, в пропорционален размер на времето, за което застрахователят е носил риск по договора.

В случай, че се нуждаете от правна помощ по застрахователно право Ви съветваме да се обърнете към нас. Ние защитаваме правата на застрахованите и пострадалите при ПТП. Кантората ни е специализирана в сферата и предлага безплатни консултации при застрахователни казуси и ПТП.