Застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз е втората най-популярна задължителна застраховка на българския застрахователен пазар след застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Много хора, не са наясно, че пътувайки с редовен превозен документ в обществения транспорт те са застраховани.

В кои случаи превозвачите са длъжни да имат сключена застраховка Злополука на пътниците в обществен превоз

На първо място, за да бъде задължителна тази застраховка е необходимо превозвачът да извършва обществен превоз на пътници с начална и крайна точка на пътуването в рамките на територията на Република България. Самите средства за обществен транспорт на пътници, за които важи изискването за задължителна застраховка са следните:

  1. Релсови превозни средства;
  2. Тролейбуси и автобуси;
  3. Летателни апарати;
  4. Всички видове плавателни съдове;
  5. Въжени линии и влекове;
  6. Таксиметрови автомобили

Кой е застрахован по задължителна застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз

Всички пътници, намиращи се в превозните средства или в близост до тях (при качване или слизане) са застраховани със задължителната застраховка. Качването и слизането на пътниците по време на движение или на различни от обозначените за това места прекратява покритието на застраховката за тях , освен в случаите в които това действие е предизвикано от непосредствена опасност за здравето на пътника. Друго изключение от това правило е отклоняването на летателен апарат или плавателен съд за обществен превоз. Когато извънредна причина налага това, застраховката има действие и за това отклонение.  Не са застраховани водачите на превозните средства, както и обслужващия им персонал. За да имат право на обезщетение пътниците, застрахователното събитие следва да е настъпило на територията на Република България.

Какво покрива и какво не покрива задължителната застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз

За съжаление на практика застраховката покрива само най-тежките събития, а именно смърт и трайна загуба на работоспособност (инвалидизация). Събития като фрактурите например, които са изключително често срещани в обществения транспорт, когато водят до пълното възстановяване на пострадалия, не се покриват по задължителната застраховка. Минималната застрахователна сума за всеки пътник, за едно застрахователно събитие е в размер на 50 000лв. Изключенията от покритие, уредени в Кодекса за застраховането са много на брой, най-важните от които следните:

  1. Опит за извършване или извършване на престъпление от общ характер от пътника;
  2. Заболяване, от каквото и да е естество на пътника, т.е когато събитието не е с външен характер, а е болестно обусловено;
  3. Алкохолни отравяния и пряко причинени от тях увреждания, употреба на наркотични вещества или техни аналози от пътника;
  4. Други

Пътнотранспортните произшествия с превозни средства за обществен транспорт са доста често срещани. В тези случаи е задължително превозното средство да прекрати курса и да бъде извикана полиция и бърза помощ ако има пострадали лица. В случай обаче, че има пострадал, но няма реални материални щети и напълно възможно водачът на превозното средство изобщо да не прекрати курса. Поради тази причина всеки пострадал в средствата за обществен превоз, трябва да е наясно, че при физическо нараняване трябва да повика водача на превозното средство, курсът да се прекрати, да се направи обаждане на телефон 112 и да се състави протокол за ПТП, както и протокол за злополука. Претендирането на обезщетение по застраховка Злополука на пътниците в обществения транспорт по никакъв начин не изключва възможността на пострадалите да претендират обезщетение и от застраховката Гражданска отговорност на виновния за ПТП, когато причината за травмите е виновно поведение на водачът на превозното средство, в което се е возил пострадалия или друго такова на пътя. В случай на застрахователно събитие в обществения транспорт можете да се свържете с Правна кантора IES за консултация по застрахователно право.