home-3370178_1920

Застраховки към банкови кредити – какво е важно да знаем

В днешно време е добре да сме информирани за условията, които всяка една банка предлага по отношение на кредитните си продукти. През последните години все по-важно е разбирането не само на условията по самия кредит, но и на застраховките към него. Важно е също така да сме наясно, в кои случаи следва изплащане на застра...

Прочетете още

жена пише нещо

Групова застраховка „Живот“ – специфики и право на обезщетение

С груповите застраховки "Живот" могат да бъдат застраховани повече лица за разлика от индивидуалните полици, в които застраховано лице е само един човек, върху чийто живот и здраве е сключена застраховката. В кои случаи на практика се сключват групови застраховки "Живот" Груповите застраховки "Живот", както и "Злопол...

Прочетете още

answer-career-close-up-221164

Мога ли да получа плащане по повече от една застраховка „Живот“, „Злополука“ или „Заболяване“

Застраховките "Живот", "Злополука" и "Заболяване" се сключват срещу рискове свързани с живота, здравето и телесната цялост на човека. При тях застрахователната сума е фиксирана и се изплаща при настъпване на покрит риск по застраховката на ползващите се лица по нея. При тези застраховки няма ограничение колко на брой з...

Прочетете още

човек до автобус

Застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз – специфики

Застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз е втората най-популярна задължителна застраховка на българския застрахователен пазар след застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Много хора, не са наясно, че пътувайки с редовен превозен документ в обществения транспорт те са застрахова...

Прочетете още