В случай, че сте пострадал при ПТП или сте наследник на починал при ПТП Вие имате право на обезщетение за неимуществени вреди, което се определя по справедливост.

Ако виновният за настъпване на ПТП-то няма валидна застраховка Гражданска отговорност Вие имате право да получите обезщетението от Гаранционния фонд.

Фондът изплаща обезщетения и ако виновният за настъпването на ПТП-то не е идентифициран, както и при още няколко законоустановени хипотези.

В случай,  че сте пострадали при ПТП или Ваш близък е починал вследствие на ПТП Ви съветваме да се обърнете към нас за съдействие. Ние ще Ви осигурим получаването на справедливо обезщетение за неимуществени вреди, съобразно трайно установената съдебна практика. С наша помощ Вие ще сте сигурни, че Вашето обезщетение няма да бъде неоснователно занижено.